Avslutade projekt

Avslutade projekt 2017

Äldreomsorgen i Stockholm

En studie som jämför beviljade insatser inom äldreomsorgen med personernas behov av stöd inom Stockholms stad stadsdelar.

Avslutade projekt 2016

Mat och måltider

Äldrecentrum höll tidigare i utbildningar inom mat och måltid för äldre. Här finns materialet samlat.

Avslutade projekt 2015

Avslutade projekt 2014

Avslutade projekt 2013

Avslutade projekt 2011

Intresserad av våra rapporter?

Många projekt avslutas med att vi publicerar en rapport över resultaten. Bland våra publikationer kan du hitta både rapporter och annat material.

Se publikationer