Avslutade projekt

Avslutade projekt 2020

Musik i demensvården

Äldrecentrum har på uppdrag av SBU kommenterat en kunskapsöversikt om musikbaserade terapeutiska insatser för personer med demenssjukdom.

Avslutade projekt 2019

Avslutade projekt 2018

Äldre och sjukhusvården

2018 började den nya lagen om samverkan i övergången mellan slutenvård, öppenvård och kommunal omsorg gälla. Denna kartläggning visar äldres vård- och omsorgsutnyttjande, med fokus på sjukhusvård.

Vem får äldreomsorg?

Vi undersökte personer som får äldreomsorg beviljad första gången och om deras behov och insatser förändras över tid.

Korttidsvård för äldre

En undersökning av funktionsförmåga och behov hos personer i korttidsvård, samt omfattning av och innehåll i vården.

Avslutade projekt 2017

Idéburen äldreomsorg

Vad utmärker omsorg bedriven av idéburna organisationer och vad kan en kommun göra för att underlätta för denna sektor?

Äldreomsorgen i Stockholm

En studie som jämför beviljade insatser inom äldreomsorgen med personernas behov av stöd inom Stockholms stad stadsdelar.

Avslutade projekt 2016

Intresserad av våra rapporter?

Många projekt avslutas med att vi publicerar en rapport över resultaten. Bland våra publikationer kan du hitta både rapporter och annat material.

Se publikationer