Musik i demensvården

Musikbaserade terapeutiska insatser för personer med demenssjukdom

På uppdrag av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, har Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum och FoU-Nordost tagit fram en kommentar kring en kunskapsöversikt från Cochrane library om aktuell evidens för musikbaserade terapeutiska insatser för personer med demenssjukdom. Uppdraget är det första pilotprojektet som undersöker möjligheten att bilda ett metodråd för socialtjänstens och den närliggande hälso- och sjukvårdens frågor inom Stockholms län.

Rapporten Musikbaserade terapeutiska insatser för personer med demenssjukdom publicerades av SBU i mars 2020.

 

Har du frågor om projektet?