SNAC

En studie om åldrande samt vård och omsorg som har pågått sedan 2001.

Nationell studie om åldrande och vård

Redan 1999 tog Socialdepartementet initiativ till ett nationellt projekt, för studier kring åldrande och vård av äldre i Sverige. Detta ledde fram till befolkningsstudien SNAC, Swedish national study on aging and care. 2001 startade longitudinella, individbaserade datainsamlingar om åldrande och äldreomsorg i fyra olika områden: Nordanstig, Karlskrona, Skåne (Eslöv, Hässleholm, Malmö, Osby och Ystad), samt Stockholm där insamlingen sker i Kungsholmen och på Essingeöarna.

I Stockholm består SNAC-studien av två delar: Befolkningsdelen, SNAC-Kungsholmen, är inriktat på att studera åldrandet och uppkomsten av vård- och omsorgsbehov, och SNAC Stockholm äldreomsorg, som tidigare kallades för SNAC-K vårdsystem, som syftar till att bidra till en jämlik och behovsanpassad äldreomsorg och tillhandahålla beslutsunderlag samt vetenskapligt kunskapsbyggande.

SNAC-Kungsholmen

SNAC-K är alltså den delstudie som avser Kungsholmen och Essingeöarna i Stockholm. Den bedrivs av Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum i samarbete med Aging research center, ARC, vid Karolinska institutet.

I SNAC-K befolkningsstudie har 4 540 personer boende på Kungsholmen/Essingeöarna deltagit i befolkningsstudien från starten 2001. Alla deltagare genomgår en klinisk undersökning, intervju om hälsa och livsstil samt får sitt minne testat. Undersökningarna sker genom att 60-åringar bjuds in att delta i studien och sedan följs de upp med jämna mellanrum upp i åldrarna.

Syftet med studien är bland annat att studera övergången från normalt åldrande till sjuklighet och nedsatt funktionsförmåga samt kartlägga risk- och friskfaktorer.

SNAC Stockholm äldreomsorg

SNAC Stockholm äldreomsorg består av en kartläggning av den offentliga vården och omsorgen till äldre personer som bor i Stockholm. Detta görs genom att analysera hur kommunens äldreomsorg tillgodoser bedömda behov och hur insatser från äldreomsorgen, både akuta och långvariga, samvarierar med omsorgstagarnas konsumtion av hälso- och sjukvård.

Tidigare genomfördes studien endast i stadsdelen Kungsholmen under namnet SNAC-K vårdsystem, men från och med 2021 omfattar den hela Stockholms stad.

Syftet med SNAC Stockholm äldreomsorg är att bidra till en jämlik och behovsanpassad äldreomsorg.

Har du frågor om SNAC-K befolkningsstudien?

Besök SNAC:s nationella sida

Befolkningsstudien SNAC