Samarbete med Stiftelsen Äldrecentrum

Att utveckla välfärden är ett gemensamt uppdrag för alla som verkar i den, då behöver vi arbeta tillsammans!

Intresserad av samarbete? 

Stiftelsen Äldrecentrum värnar samarbete med olika aktörer   

Stiftelsen Äldrecentrum arbetar med kunskapsfrågor som rör äldres situation i samhället ur ett brett perspektiv. Dit hör kunskap om åldrande och vård- och omsorg om äldre, men också om äldres situation i relation till samhällsutveckling, innovation, och av förebyggande insatser. Vi ser därför att samarbete med olika aktörer är både nödvändigt och givande för att vara framgångsrika.  

Samarbete med akademin

Akademin är en naturlig partner till Stiftelsen Äldrecentrum när det gäller forskningsfrågor. Vi har sedan många år ett nära och gott samarbete med Karolinska institutet, inte minst Aging Research Center (ARC), men vi samarbetar även med andra institutioner.

FoU-samarbete

Samarbetet med de övriga FoU-enheterna i Stockholms län är viktigt och starkt för Stiftelsen Äldrecentrum. Tillsammans bedriver vi både forskningsstudier och utvecklingsinitiativ. Stiftelsen Äldrecentrum samarbetar också med Svenskt Demenscentrum som är nationell hubb och kunskapsbank för demensområdet 

Stiftelsen Äldrecentrum är medlem i Intresseförening för FoU-enheter inom välfärdsområdet, som har som ändamål att samla landets FoU-enheter i gemensamma frågor och verkar för att:

  • främja en kunskapsbaserad välfärd  
  • stärka intresset för forsknings- och utvecklingsfrågor
  • utgöra en nationell påverkansaktör
  • stödja lokala/regionala strukturer för kunskapsutveckling
  • utgöra en arena för inspiration, erfarenhetsutbyte och samverkan

Samarbete med civilsamhället

Civilsamhällets organisationer med inriktning mot äldres situation i samhället utgör också en viktig sektor och naturlig samtalspart för Stiftelsen Äldrecentrum, inte minst genom samarbetet med pensionärsorganisationer.

Detta samarbete värnar Stiftelsen Äldrecentrum, till exempel genomför vi en gemensam seminarieserie “Samhället och äldre” i samarbete med PRO, SPF, SKPF och ABF Stockholm. Tillsammans med Riksförbundet Hjärnkoll genomförs en forskningsstudie “Vi pratar om livet” med inriktning mot självmordsprevention hos män över 70.  

Intresserad av samarbete? Kontakta oss