Åsa Hedberg Rundgren

Direktör och vetenskaplig ledare

Jag är sedan 2018 Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrums verkställande direktör och vetenskapliga ledare. Närmast kom jag från FoU Nordost, där jag var verksamhetschef.

2006 disputerade jag vid Karolinska institutet med en avhandling som handlade om balanskontroll och har sedan dess kombinerat egen forskning med forsknings- och organisationsutvecklingsfrågor bland annat vid Karolinska institutet (Stockholm brain institute, ett multidisciplinärt forskningsinstitut kring hjärnforskning, kognitiv neurovetenskap, samt KI:s strategiska forskningsprogram inom neurovetenskap, StratNeuro).

Jag har ett starkt engagemang i att bidra till att forskningsresultat och kunskap ska komma till nytta i mötet med brukaren och patienten. Jag är sedan 2017 ordförande i Föreningen för FoU-enheter inom välfärdsområdet, en ideell förening som verkar för att utveckla den praktiknära, behovsdrivna forskningen inom socialtjänsten och den närliggande hälso- och sjukvården.

Jag sitter även i arbetsutskottet för Nätverket för samverkansforskning och har jobbat med kommunikation av forskningsresultat. I tio år var jag svensk redaktör för tidskriften FysioScience.

Som vetenskaplig ledare är jag engagerad i alla Äldrecentrums projekt, och i några projekt är jag dessutom aktiv forskare.

Publikationer i Äldrecentrums regi

Å Hedberg Rundgren (2020). Hur vet vi att implementering av nya arbetssätt verkligen fungerat? Debattartikel i Äldre i Centrum. 

C Nilsen, N Agahi, I von Saenger, J Österman, Å Hedberg Rundgren och C Lennartsson (2019). Hur mår stockholmarna efter 65? Beskrivning av hälsa och levnadsvanor 2002-2018. Äldrecentrum. 

Övriga publikationer i urval

(Åsa Hedberg Rundgren hette tidigare Åsa Hedberg)

L Palmlöf, C Klinga och Å Hedberg Rundgren (2019). Samarbete mellan primärvårdsrehabilitering och hemtjänst för att förebygga fall hos hemmaboende äldre personer – ett pilotprojekt för att utveckla och testa en arbetsmodellFoU Nordost. 

R Eriksson och Å Hedberg Rundgren (2019). Coping with life in a new country – affect regulation based on unaccompanied refugee minors’ needs. European journal of social work. 

E Pavlova, Å Hedberg, E Ponten, S Gantelius, FJ Valero-Cuevas och H Forssberg H (2015). Activity in the brain network for dynamic manipulation of unstable objects is robust to acute tactile nerve block: an fMRI studyBrain research.

S Dayanidhi, Å Hedberg, FJ Valera-Cuevas och H Forssberg H (2013). Developmental improvements in dynamic control of fingertip forces last throughout childhood and into adolescenceJournal of neurophysiology.

Å Hedberg (2002). Motoriskt lärande. I Beckung, Brogren och Rösblad (rev. 2013). Sjukgymnastik för barn och ungdom – teori och tillämpning.

Å Hedberg, C Schmitz, H Forssberg och M Hadders-Algra (2007). Early development of postural adjustments in standing with and without support. Experimental brain research.

Å Hedberg, E Brogren Carlberg, H Forssberg och M Hadders-Algra (2005). Development of postural adjustments in sitting position during the first half year of life.  Developmental medicine and child neurology. 

Å Hedberg, H Forssberg och M Hadders-Algra (2004). Postural adjustments due to external perturbations during sitting in 1-month-old infants: evidence for the innate origin of direction specificity. Experimental brain research.