Våra projekt

En stor del av Äldrecentrums verksamhet bedrivs i projektform. Här kan du se vilka projekt vi arbetar med just nu och projekt som vi redan har avslutat.

I egen regi, i samarbete och på andras uppdrag

Äldrecentrum genomför projekt både på eget initiativ och på andras uppdrag. Våra stiftare är självklart stora uppdragsgivare, men vi är öppna för samarbeten med alla.

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum har genomfört en stor mängd projekt sedan verksamheten startade. Ofta får vi uppdrag av våra stiftare, Region Stockholm och Stockholms stad, då det kan handla om att göra kartläggningar och uppföljningar av äldreomsorg och vård, men också att ta fram underlag och att arbeta med utveckling av till exempel biståndssystem och utbildningsinsatser. Vi får även uppdrag av andra aktörer och bedriver projekt och forskning i egen regi, eller tillsammans med andra FoU-verksamheter i regionen och landet som helhet.