Kunskap om åldrande och äldres situation i samhället

Praktiknära forskning och utveckling inom äldreområdet

Samarbeta med oss Pågående projekt Kontakta oss

Så jobbar vi

Forskning & utredning

Vi genomför praktiknära forskning och utredningar som utformas med och utifrån praktikens frågeställningar och behov av kunskap.

Läs mer om forskning och utredning

Utveckling & förändring

Stiftelsen Äldrecentrum kan hjälpa och stötta er i utvecklingsarbetet i er organisation och genom att bidra genom hela förändringsprocessen. 

Läs mer om utveckling och förändring

Samarbete

Vi är alltid beredda att diskutera nya samarbeten med offentliga organisationer, akademin, andra FoU-enheter och civilsamhällets aktörer.   

Läs mer om att samarbeta med oss

Forskningsprogrammet IHoP – Innovativ hemtjänst och partnerskap

Äldre personer är sällan involverade i utveckling av hemtjänst, trots att delaktighet och personcentrering tydligt lyfts fram i policydokument. I IHoP-programmet ska forskare, äldre personer, anhöriga, personal, ledning och beslutsfattare tillsammans bygga ny kunskap om hur hemtjänsten kan utvecklas.

Läs mer

Reidun sitter i en personalgrupp och pratar. Bild ur filmen.

Filmer om samtal vid den sista tiden i livet

Dokumentärfilmen Att hitta in i samtalet handlar om hur DöBra-kortleken möjliggör samtal om livet fram till döden mellan äldreomsorgspersonal och äldre. Filmen är en del av den forskning som pågår vid Karolinska institutet och Stiftelsen Äldrecentrum med utredaren och docenten Ida Goliath som ansvarig forskare.

Se filmerna och läs mer om DöBra-kortleken

SNAC-K

SNAC-K är en delstudie i SNAC-nätverket, som startade sitt arbete 2001, och drivs av Stiftelsen Äldrecentrum och Aging research center, ARC, vid Karolinska institutet. SNAC-K samlar in data om äldre personer som bor på Kungsholmen och Essingeöarna över en period på flera år som kan användas inom forskning.

Läs mer om SNAC-K