Kunskap om åldrande och äldres situation i samhället

Praktiknära forskning och utveckling inom äldreområdet

Samarbeta med oss Pågående projekt Kontakta oss

Så jobbar vi

Forskning & utredning

Vi genomför praktiknära forskning och utredningar som utformas med och utifrån praktikens frågeställningar och behov av kunskap.

Läs mer om forskning och utredning

Utveckling & förändring

Stiftelsen Äldrecentrum kan hjälpa och stötta er i utvecklingsarbetet i er organisation och genom att bidra genom hela förändringsprocessen. 

Läs mer om utveckling och förändring

Samarbete

Vi är alltid beredda att diskutera nya samarbeten med offentliga organisationer, akademin, andra FoU-enheter och civilsamhällets aktörer.   

Läs mer om att samarbeta med oss

SNAC-K

SNAC-K är en delstudie i SNAC-nätverket, som startade sitt arbete 2001, och drivs av Stiftelsen Äldrecentrum och Aging research center, ARC, vid Karolinska institutet. SNAC-K samlar in data om äldre personer som bor på Kungsholmen och Essingeöarna över en period på flera år som kan användas inom forskning.

Läs mer om SNAC-K

Coronaforskning

För att bidra med kunskap om coronapandemin och hur den har påverkat den äldre befolkningen i Stockholm har Stiftelsen Äldrecentrum initierat ett antal forskningsprojekt.

Läs mer om vår coronaforskning

Reflektion

Gemensam reflektion på arbetet har visat sig vara en både uppskattad och fungerande metod att uppnå lärande, insikt och förändring. Stiftelsen Äldrecentrum har länge arbetat med reflektion och sammanställt olika typer av material för personer som är intresserade.

Läs mer