Höstens frukostseminarier 2024

20 juni, 2024

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum fortsätter med våra uppskattade frukostseminarier med fyra tillfällen under hösten 2024. Presentationer om arbete med BPSD-registret, aktiviteter för äldre med funktionsnedsättning, livsstil för bättre hjärnhälsa och ett nytt forskningsprogram som ska förbättra hemtjänsten står på agendan – missa inte detta! 

Våren 2024 bjöd vi på Stiftelsen Äldrecentrum in till fem lärorika frukostseminarier om våra projekt som rör äldre och åldrande, och det kommer vi så klart att fortsätta med under hösten.

Vi kommer att arrangera hela fem frukostseminarier med start 30 augusti. Seminarierna kommer att handla om BPSD-registret, vilka aktiviteter det finns för äldre med funktionsnedsättning, hur din livsstil påverkar din hälsa och hur man gör äldre personer mer delaktiga när hemtjänst utvecklas.

Anmälan till seminarierna cirka tre veckor innan utsatt datum och man kan delta antingen på plats i Stiftelsen Äldrecentrums lokaler eller digitalt. De som deltar fysiskt får en lätt frukost serverad och chansen att ställa frågor och mingla med föreläsarna.


 • 30 augusti – Arbete med BPSD-registreringar inom säbo och hemtjänst
  Charlotta Ryd, utredare på Stiftelsen Äldrecentrum, och Beata Terzis, psykolog och sakkunnig inom kognition Kungsholmens stadsdelsförvaltning

BPSD-registret är ett nationellt kvalitetsregister och verktyg för att minska förekomsten, och allvarlighetsgraden, av beteendemässiga och psykiska symptom vid demenssjukdom.

De senaste åren har Kungsholmens stadsdelsförvaltning implementerat BPSD-registrets arbetssätt i olika verksamheter, bland annat inom vård- och omsorgsboenden, och nu senast med fokus på samverkan mellan vårdcentral, hemsjukvård och hemtjänst. Stiftelsen Äldrecentrum fick uppdraget att följa samverkansprojektet, framför allt för att se hur hemtjänst och primärvård tillsammans kan arbeta med BPSD-registret.

Under det här seminariet kommer Beata Terzis, psykolog och sakkunnig inom kognition på Kungsholmens stadsdelsförvaltning, att ge en kort introduktion till BPSD-registret samt berätta om arbetet de genomfört på vård- och omsorgsboenden. Stiftelsen Äldrecentrums utredare Charlotta Ryd kommer att berätta om själva samverkansprojektet mellan hemtjänst och primärvård.


 • 27 sep – Kartläggning av aktiviteter för äldre med funktionsnedsättning
  Bettina Meinow, Elin Jakobsson och Helena Strehlenert, samtliga utredare på Stiftelsen Äldrecentrum

Inom Stockholms stad finns ett fokus på att förebygga och bryta ofrivillig ensamhet och social isolering bland äldre personer, något som också ingår i arbetet med att göra Stockholm till en äldrevänlig stad.

Stiftelsen Äldrecentrums utredare Bettina Meinow och Elin Jakobsson kommer att beskriva en kartläggning som de har gjort. Syftet har varit att få en samlad bild över det nuvarande utbudet av aktiviteter och träffpunkter för personer 65 år och äldre som har funktionsnedsättningar. Medverkar gör också vår utredare Helena Strehlenert som ska berätta mer om satsningen kring äldrevänlig stad.


 • 25 okt – Livsstil för bättre hjärnhälsa: Exempel Järvamodellen
  Krister Håkansson, senior rådgivare på Stiftelsen Äldrecentrum

2005 publicerades resultat från den så kallade FINGER-studien, som visade att en specifik livsstilsintervention minskade risken för att utveckla demens. Nu finns ambitionen att göra Stockholm till den internationella huvudstaden för äldres kognitiva hälsa genom att få äldre personer att ändra sin livsstil.

Stiftelsen Äldrecentrum har nu vidareutvecklat FINGER-studiens koncept, genom att deltagarna skapar skräddarsydda program som utgår från deras behov. Projektet genomförs med stadsdelen Järva i Stockholm och arbetet leds av Krister Håkansson, senior rådgivare på Stiftelsen Äldrecentrum, som ska föreläsa under seminariet.


 • 29 nov – Forskning för att förbättra hemtjänst
  Ida Goliath, utredare och forskare på Stiftelsen Äldrecentrum samt ansvarig för forskningsprogrammet IHoP

Äldre personer är sällan involverade i utveckling av hemtjänst, trots att delaktighet och personcentrering tydligt lyfts fram i policydokument. I det nya forskningsprogrammet IHoP, Innovativ hemtjänst och partnerskap, kommer forskare tillsammans med äldre personer, anhöriga, personal, ledning och beslutsfattare utveckla och studera förbättringsområden i omsorgen under hela tiden man har hemtjänst.

Forskningsprogrammets mål är att stärka äldre personers delaktighet i hemtjänstens planering, utförande och utveckling. Under det här seminariet kommer Ida Goliath, programansvarig forskare och utredare på Stiftelsen Äldrecentrum, att berätta om hur programmet är uppbyggt och vad som kommer att ske härnäst.