Pågående projekt

Nedan listar vi alla våra pågående projekt. Avslutade projekt hittar du här:

Pågående projekt 2021

Vem får hemvård?

Personer som får hemvård är ofta sköra. Vi undersöker vilka de är och utvecklar samverkan mellan vård och omsorg.

Evidensbaserad verksamhet

Vi utvecklar ett stöd till personalen i att anpassa evidensbaserade insatser till verksamheten. Något som ofta kan vara svårt.

SNAC-K befolkningsstudie

SNAC-K befolkning studerar åldrandet och kartlägger risk- och friskfaktorer i processen. Projektet har pågått sedan 2001.

Intresserad av våra rapporter?

Många projekt avslutas med att vi publicerar en rapport över resultaten. Bland våra publikationer kan du hitta både rapporter och annat material.

Se publikationer