Pågående projekt

Nedan listar vi alla våra pågående projekt. Avslutade projekt hittar du här:

Pågående projekt 2024

Stockholms demensdag

En fortbildningsdag för personal som berörs av demensfrågor, framför allt från Stockholms län. Föreläsningar och utställande organisationer.

Med och för äldre

Med och för äldre är ett medforskarprojekt som strävar efter att ge äldre personer med erfarenhet av vården möjligheten att lyfta vad de prioriterar för att förebygga försämrad hälsa.

SNAC

Vi kartlägger den offentliga vården och omsorgen för äldre. Projektet har pågått sedan 2001.

Vem får hemvård?

Personer som får hemvård är ofta sköra. Vi undersöker vilka de är och utvecklar samverkan mellan vård och omsorg.

Intresserad av våra rapporter?

Många projekt avslutas med att vi publicerar en rapport över resultaten. Bland våra publikationer kan du hitta både rapporter och annat material.

Se publikationer