Äldre i Centrum

Populärvetenskaplig tidskrift för svensk äldreforskning

Sedan 1987 ger Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum ut tidskriften Äldre i Centrum. Det är Sveriges enda populärvetenskapliga tidskrift inom äldre- och åldrandeområdet, nationellt etablerad som en bro mellan forskning och praktik. Läsare är, förutom forskare inom ämnet, yrkesverksamma inom vård, omsorg och socialtjänst och den intresserade allmänheten, inte minst äldre själva.

I Äldre i Centrum publiceras porträtt av forskare och forskningsmiljöer, nyheter, lästips och recensioner av litteratur. Men en stor del av innehållet skrivs av forskarna själva, som på ett lättillgängligt sätt presenterar forskningen om äldre och åldrande.

Tidskriften kommer ut i pappersformat fyra gånger per år och publicerar dagligen nyheter på webben. På tidningens hemsida går det också att hitta gamla nummer och ett stort antal äldre artiklar, en verklig guldgruva för den som är intresserad av att läsa om forskningen på svenska.

Under 2020 har redaktionen också startat en podcast, där man tillsammans med gäster diskuterar aktuella ämnen.

Tidskriften stöds av forskningsrådet Forte och har vid flera tillfällen uppmärksammats för sitt redaktionella innehåll, bland annat belönad med Stora gerontologipriset, Solstickepriset och Eric Forsgrens journalistpris.

I den senaste läsarundersökningen (SKOP 2020) angav 94 procent av läsarna toppbetygen bra eller mycket bra om Äldre i Centrum som helhet.

2021 startar dessutom utgivningen av ett vetenskapligt supplement till Äldre i Centrum där fackgranskade vetenskapliga artiklar kommer att publiceras på svenska. Målet är att föra akademins och FoU-miljöernas nya kunskap närmare praktiken.

Vill du veta mer?

 

Har du frågor om Äldre i Centrum?