Våra medarbetare

Forskning och utveckling – SNAC-K befolkningsstudien

Britten Askestad Sjuksköterska

Ann Björk Sjuksköterska

Jelena Johnsson Läkare

Maria Henriksson Testledare psykologi

Annika Lind Sjuksköterska

Pia Lundgren Sjuksköterska

Eli Mehlstrand Sjuksköterska

Anders Nilsson Läkare

Cecilia Rahn Sjuksköterska

Paula Sjöstrand Läkare

Antonia Sunna Testledare psykologi

Kommunikation

Teknik och service