Lina Palmlöf

Utredare

Porträttbild på Lina Palmlöf

Jag är sedan 2021 utredare på Stiftelsen Äldrecentrum och har utöver forsknings-och utredningsarbete även ett strategisk uppdrag, vilket innebär att driva intern utveckling av Äldrecentrums FoU-arbete. Jag kommer närmast från anställning på en annan FoU-enhet i Stockholm där jag först arbetade som forskningsledare inom äldrefrågor, och sedan som verksamhetschef.

Min grundutbildning är sjukgymnastik och jag har främst arbetat kliniskt som legitimerad sjukgymnast inom primärvården i Stockholm med bland annat mottagningsbesök och hemrehabilitering. Mitt stora intresse för utvecklingsarbete och evidensbaserad praktik lockade mig att genomföra först magister- och därefter doktorandstudier och jag disputerade 2014.

Jag har ett stort intresse för att göra vetenskapliga metoder och forskning mer tillgängliga i de praktiska verksamheterna. Och som sjukgymnast i hjärtat är förebyggande insatser för att bibehålla hälsa något som engagerar mig extra mycket. Jag har också flera års erfarenhet av att arbeta för en förbättrad samverkan mellan verksamheter, både som processledare och inom forsknings- och utredningsarbete.

 

Pågående projekt som Lina medverkar i

Publikationer i Stiftelsen Äldrecentrums regi

Å von Berens och L Palmlöf (2022). Kartläggande enkätundersökning för att förebygga undernäring. Ett stöd till utveckling av aktiviteter för äldre invånare. Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum.

I Goliath och L Palmlöf (2022). Uppföljning av Stockholms stads test av REAGERA-S. Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum.

Publikationer i urval

L Palmlöf, C Klinga och Å Hedberg Rundgren (2019). Samarbete mellan primärvårdsrehabilitering och hemtjänst för att förebygga fall hos hemmaboende äldre personer – ett pilotprojekt för att utveckla och testa en arbetsmodell. FoU Nordost.

S Lilje, J Sanmartin Berglund, P Anderberg, L Palmlöf och E Skillgate (2019). The importance of weak physical performance in older adults for the development of musculoskeletal pain that interferes with normal life. A prospective cohort study. Scandinavian journal of pain. https://doi.org/10.1515/sjpain-2019-0041

L Palmlöf, E Skillgate, M Talbäck, M Josephson, E Vingård och LW Holm (2019). Poor work ability increases sickness absence over 10 years. Occupational medicine. https://doi.org/10.1093/occmed/kqz083

L Palmlöf, LW Holm, L Alfredsson, C Magnusson, E Vingård och E Skillgate (2016). The impact of work related physical activity and leisure physical activity on the risk and prognosis of neck pain – a population based cohort study on workers. BMC Muskulosceletal disorders. https://doi.org/10.1186/s12891-016-1080-1

L Palmlöf, LW Holm, L Alfredsson och E Skillgate (2016). Expectations of recovery: A prognostic factor in patients with neck pain undergoing manual therapy treatment. European journal of pain. https://doi.org/10.1002/ejp.861

L Palmlöf, P Cotê, LW Holm, LJ Carroll, DJ Cassidy och E Skillgate (2014). Are prevalent self-reported cardiovascular disorders associated with delayed recovery from whiplash-associated disorders: A population-based cohort study. Clinical journal of pain. https://doi.org/10.1097/ajp.0000000000000107

L Palmlöf, E Skillgate, L Alfredsson, E Vingård, C Magnusson, M Lundberg och LW Holm (2012). Does income matter for troublesome neck pain? A population-based study on risk and prognosis. Journal of epidemiology and community health. http://dx.doi.org/10.1136/jech-2011-200783