Kartläggande enkätundersökning för att förebygga undernäring

Författare: Åsa von Berens, Lina Palmlöf - Kategori: Rapporter - Årtal: 2022

I sitt utvecklingsarbete med att förebygga undernäring hos äldre invånare, ville Södermalms stadsdelsförvaltning i Stockholms stad genomföra en enkätundersökning. Målet var att få en bild av hur många personer som är i behov av aktiviteter för att förebygga undernäring och att se vilka önskemål som finns om stöd kring mat och måltider.

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum fick uppdraget att bistå med utformningen av enkäten och vid genomförandet av undersökningen. Enkäten skickades ut till 625 personer över 70 år i stadsdelen. I Stiftelsens Äldrecentrums uppdrag ingick också att ansvara för databearbetning och vetenskaplig analys av svaren.

I denna rapport beskriver vi arbetet med att ta fram enkäten och genomföra undersökningen, samt presenterar en analys a resultaten. 51 procent gav svar som tyder på att de har ett behov av riskbedömning för undernäring. Det var vanligast med risk för undernäring i gruppen över 80 år, bland dem som redan har insatser från kommunen. De mest önskade aktiviteterna var någon aktivitet med måltid eller fika, färdiglagad mat att hämta till förmånligt pris, samt måltid till förmånligt pris. I rapporten diskuterar vi screeningfrågorna och tolkningen av dem.

Vår förhoppning är att erfarenheterna från genomförandet av enkätundersökningen kan vara värdefulla för liknande verksamheter att ta del av i sitt eget arbete.

Ladda ner PDF

Publicerad: 11 januari, 2023