Åsa von Berens

Utredare

Porträtt Åsa von BerensJag är utredare och forskare på Äldrecentrum sedan juni 2019.

Jag disputerade vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet i april 2019, med en avhandling om kombinationen av näring och träning för att förebygga sarkopeni, åldersrelaterad förlust av muskelmassa. Före min forskarutbildning arbetade jag som legitimerad dietist i Stockholms primärvård. Jag har också varit fortbildnings- och utvecklingsledare för primärvårdsdietister i Region Stockholm.

På Stiftelsen Äldrecentrum arbetar jag med utredningar och forskningsprojekt med fokus på vård och omsorg av äldre personer. En stor del av mitt arbete ägnas åt studien SNAC Stockholm äldreomsorg (tidigare SNAC Vårdsystem). Studien syftar till att beskriva och analysera hur behov av äldreomsorg bedöms och beviljas till personer 65 år och äldre i Stockholms stad, samt hur äldreomsorgens insatser samvarierar med de från hälso- och sjukvården.

I SNAC Stockholm äldreomsorg har vi flera pågående delstudier och våren 2023 startar vi ett doktorandprojekt i samarbete med Aging research center, ARC, på Karolinska institutet, där jag är en av bihandledarna.

Jag är också involverad i både forskningsprojekt och utredningsuppdrag som handlar om undernäring hos äldre personer. Ett av dem är NutriSym – tidig upptäckt av nutritionsrelaterade symtom och besvär hos äldre personer med risk för undernäring, som genomförs i samarbete med Akademiskt primärvårdscentrum.

Publikationer Utgivna av STIFTELSEN Äldrecentrum

Å von Berens och L Palmlöf (2022). Kartläggande enkätundersökning för att förebygga undernäring. Ett stöd till utveckling av aktiviteter för äldre invånare. Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum.

Å von Berens, B Meinow, L Sonde och L Johansson (2021). Livet under första vågen. Vardagen under coronapandemin för personer 70 år och äldre i Stockholm. Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum.

L Sonde och Å von Berens (2021). Uppföljning av projekt Matlyftet i Stockholms stad. Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum.

L Sonde, L Johansson och Å von Berens (2021). Ensamhet, volontärarbete och internetanvändning bland äldre stockholmare. Data från baslinjemätningen Stockholm – Äldrevänlig stad. Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum.

Å von Berens och L Sonde (2020). Fallförebyggande arbete för äldre personer i ordinärt boende. Rapport från en utbildningsinsats på Södermalm. Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum.

B Meinow, Å von Berens och J Österman (2019). StockholmSNAC 2019 – En beskrivning av äldreomsorgstagarna och omsorgens omfattning i Stockholms stad 2019. Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum.

Övriga publikationer i urval

Å von Berens (2019). Nutrition, exercise and body composition in community-dwelling older adults: Effects on function, wellbeing and mortality. Doktorsavhandling. Uppsala universitet.

Å von Berens, RS Obling, M Nydahl, A Koochek, L Lissner, I Skoog, K Frändin, E Rothenberg och T Cederholm (2020). Sarcopenic obesity and associations with mortality in older women and men – a prospective observational study. BMC Geriatrics. https://doi.org/10.1186/s12877-020-01578-9