Åsa von Berens

Utredare

Porträtt Åsa von BerensJag är utredare och forskare på Äldrecentrum sedan juni 2019.

Jag disputerade vid Uppsala universitet i april 2019 med en avhandling om kombinationen av näring och träning för att förebygga sarkopeni, åldersrelaterad förlust av muskelmassa. Jag har min bakgrund inom primärvården och har arbetat som legitimerad dietist i Stockholms primärvård under många år, samt varit fortbildnings- och utvecklingsledare för primärvårdsdietister, på Akademiskt primärvårdscentrum, APC, mellan 2008 och 2019.

Jag arbetar även med forskningsprojektet NutriSym, i samarbete med Akademiskt primärvårdscentrum. Projektet har till syfte att ta fram och validera ett instrument som ska underlätta upptäckt av viktiga symptom och besvär vid risk för undernäring hos äldre patienter med hemsjukvård.

Pågående projekt som Åsa medverkar i

  • Stockholm SNAC Vårdsystem
  • Äldres liv under coronapandemin – en enkätundersökning.
  • Reflektion
  • Fallprevention – samverkansmodell för primärvård och hemtjänst, fördjupad analys av en enkätundersökning som gjordes 2019.
Publikationer i Äldrecentrums regi

Å von Berens och L Sonde (2020). Fallförebyggande arbete för äldre personer i ordinärt boende. Rapport från en utbildningsinsats på Södermalm. Äldrecentrum.

B Meinow, Å von Berens och J Österman (2019). StockholmSNAC 2019 – En beskrivning av äldreomsorgstagarna och omsorgens omfattning i Stockholms stad 2019. Äldrecentrum.

Övriga publikationer i urval

Å von Berens (2019) Nutrition, exercise and body composition in community-dwelling older adults: Effects on function, wellbeing and mortality. Uppsala universitet.

Å von Berens, RS Obling, M Nydahl, A Koochek, L Lissner, I Skoog, K Frändin, E Rothenberg och T Cederholm (2020). Sarcopenic obesity and associations with mortality in older women and men – a prospective observational study. BMC Geriatrics.