Uppföljning av projekt Matlyftet i Stockholms stad

Författare: Lars Sonde, Åsa von Berens - Kategori: Rapporter - Årtal: 2021

Matsatsning för att förebygga undernäring och ofrivillig ensamhet

Sedan 2019 har Stockholms stad genomfört satsningen Matlyftet för att förebygga undernäring och ofrivillig ensamhet hos äldre personer. Med hjälp av finansiering från äldreförvaltningen planerade stadsdelarna in olika sociala aktiviteter så som matlagningsträffar och provsmakningar för att stärka den sociala dimensionen kring mat och måltider.

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum fick i uppdrag att utvärdera satsningen för att undersöka hur väl aktiviteterna togs emot av de medverkande.

Resultaten visar att det fanns en stor entusiasm kring satsningen hos de medverkande, men att projektplanen saknade arbete som inkluderade någon form av systematisk uppföljning, vilket gör det svårt att säga om aktiviteterna gett någon effekt.

Ladda ner PDF

Publicerad: 8 november, 2021

Undrar du något? Kontakta oss så hjälper vi dig.