Arbetar för att förbättra äldres
levnadsbetingelser genom forskning

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum stiftades 1986 av Region Stockholm (dåvarande Stockholms läns landsting) och Stockholms stad med syfte att: förbättra de äldres levnadsbetingelser genom att tillvarata och praktiskt omsätta erfarenheter och forskningsresultat inom områden av särskild betydelse för de äldres situation i samhället samt att själv initiera och genomföra forskning och utveckling avseende de äldres förhållanden, i egen verksamhet eller i samarbete med eller på uppdrag av andra kommuner eller organisationer.

Stiftelsen Äldrecentrum är en fristående stiftelse, det är alltså våra stadgar som styr vårt ändamål. Arbetet leds av en politisk styrelse som utses av regionfullmäktige i Stockholm, Stockholms stads kommunfullmäktige och Storsthlm. Styrelsen är ytterst ansvarig för stiftelsens verksamhet och fastställer budget och verksamhetsplan. Den operativa verksamheten leds av Stiftelsen Äldrecentrums verkställande direktör och har drygt tjugo medarbetare.

Tillsammans med Stiftelsen Silviahemmet, är Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum stiftare till Stiftelsen Svenskt Demenscentrum, som invigdes 2008. Stiftelsen Äldrecentrum och Svenskt Demenscentrum delar lokaler på Sveavägen 155 i Stockholm. Om du är intresserad av att samarbeta med oss, eller har andra frågor, se vår kontaktinformation här.

Läs mer om vårt arbete

FORSKNING OCH UTREDNING

Vid Stiftelsen Äldrecentrums bedrivs praktiknära forskning. Oftast i nära samarbete med partners, både inom akademin, andra FoU-enheter och idéburen sektor, men också på egen hand. 

UTVECKLINGS- OCH FÖRÄNDRINGSARBETE

Stiftelsen Äldrecentrum kan bidra till ökad kunskapsutveckling genom att ge process- och metodstöd till lokala utvecklingsprojekt och förändringsarbete som drivs av verksamheter inom äldreområdet.