Nyheter

Nu öppnar anmälan till Stockholms Demensdag

16 maj, 2024

Stockholms Demensdag är här igen! Nu öppnar vi anmälan till en fortbildningsdag för alla som arbetar med demensfrågor i Region Stockholm, länets kommuner och hos andra aktörer.

Stiftelsen Äldrecentrum söker postdoc/forskare

27 mars, 2024

Var med och utveckla modeller, verktyg och innovationer tillsammans med äldre personer, anhöriga, personal, ledning och beslutsfattare inom hemtjänsten och Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrums forskare!

Tema Sömn i Äldre i Centrum #1/24

18 mars, 2024

I detta nummer av den populärvetenskapliga tidskriften Äldre i Centrum skriver forskare om hur sömnen förändras med åldern, av både naturliga skäl, men också av sjukdomar. Läs också om teckenspråkig äldreomsorg, FOU nu som leder utveckling via processer och en…

ÄiC-podden #26: Anhörig vid livets slut

15 mars, 2024

I avsnitt 26 av Äldre i Centrum-podden samtalar redaktionen med professorn Anette Alvariza och överläkaren Mikaela Luthman, som båda har lång erfarenhet av att möta och stötta anhöriga till någon som närmar sig livets slut.

Två Samsas-seminarier om äldre personer som medforskare

13 mars, 2024

Vad innebär det att som äldre medverka i forskning om sin åldersgrupp, det vill säga att vara medforskare? I projektet Med och för äldre har äldre medforskare varit med och identifierat centrala aspekter för äldres välbefinnande. Nu bjuder vi in…

Många nya rapporter under 2023

11 januari, 2024

Under fjolåret publicerade Stiftelsen Äldrecentrum sex nya rapporter, som spänner över en rad ämnen från musik som omvårdnadsåtgärd, en utvärdering av Palliativt kunskapscentrum och tryggt mottagande, till bemanning av demensboende, samverkan och hur BPSD-registret används i Stockholms stad. Det är…