Styrelse och FoU-råd

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrums arbete leds av en politisk styrelse som utses av regionfullmäktige i Stockholm, Stockholms stads kommunfullmäktige, Sundbybergs kommunfullmäktige och Storsthlm. Styrelsen är ytterst ansvarig för stiftelsens verksamhet och fastställer budget och verksamhetsplan. Den operativa verksamheten leds av Äldrecentrums verkställande direktör.

Äldrecentrum har också ett FoU-råd som utses av Äldreförvaltningen i Stockholms stad och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Storsthlm, Sundbybergs kommun och pensionärsorganisationerna PRO och SPF Seniorerna. FoU-rådet har i uppdrag att å verksamheternas och pensionärsorganisationernas vägnar lyfta aktuella frågor, ge förslag till verksamhetsinriktning och inkomma med förslag till prioriteringar på stiftelsens verksamhet.

 

Styrelsens ledamöter:

Ordinarie

 • Désirée Pethrus (KD), Ordförande, Region Stockholm
 • Catarina Carbell (S), Region Stockholm
 • Lisbeth Crabo Ljungman (M), Region Stockholm
 • Elisabeth Löfvander (V), Region Stockholm
 • Mirja Räihä (S), Vice ordförande, Stockholms stad
 • Erik Slottner (KD), Stockholms stad
 • Helena Bonnier (M), Stockholms stad
 • Kent Ivarsson (C), Storsthlm

Ersättare

 • Gunnel Färm (S), Region Stockholm
 • Margareta Olin (S), Region Stockholm
 • Sofia Paulsson (M), Region Stockholm
 • Ian Dickson Lauritzen (M), Stockholms stad
 • Elisabeth Hellström (M), Stockholms stad
 • Birger Kato (S), Stockholms stad
 • Andreas Lind (S), Storsthlm

 

Förtroendevalda revisorer:

Ordinarie

 • Eva Aronsson (KD)

Suppleant

 • Gun Risberg (S)

 

FoU-rådets ledamöter:

 • Karin Joelsson, ASIH Stockholm norr, Region Stockholm
 • Gunilla Benner Forsberg, HSF, Region Stockholm
 • Patric Rylander, Stockholms stad
 • Andreas Thorstensson, Stockholms stad
 • Håkan Wramner, StorSthlm
 • Birgitta Fahlgren Sylvén, Sundbybergs stad
 • Per Koij, Sundbybergs stad
 • Lena Hedquist, SPF Seniorerna Bromma
 • Ann Hedberg Balkå, SPF Seniorerna, Stockholmsdistriktet
 • Mona Rudenfeldt, PRO, Stockholmsdistriktet

Läs mer om vårt arbete

Forskning och utredning

Vid Äldrecentrums bedrivs praktiknära forskning. Oftast i nära samarbete med partners, både inom akademin, andra FoU-enheter och idéburen sektor, men också på egen hand. 

Utveckling och förändring

Äldrecentrum kan hjälpa och stötta er i ert utvecklingsarbete eller bidra med kunskap genom utredningar.