Styrelse

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrums styrelse utses av regionfullmäktige i Stockholm, Stockholms stads kommunfullmäktige och Storsthlm. Styrelsen är ytterst ansvarig för stiftelsens verksamhet och fastställer budget och verksamhetsplan. Den operativa verksamheten leds av Stiftelsen Äldrecentrums verkställande direktör.

Styrelsens ledamöter:

Ordinarie

 • Robert Mjörnberg (V), Ordförande, Stockholms stad
 • Stefan Svanström (KD), Vice ordförande, Region Stockholm
 • Magnus Eriksson (C), Region Stockholm
 • Thérèse Hellichius (M), Region Stockholm
 • Anders Linder (S), Region Stockholm
 • Nike Örbrink (KD), Stockholms stad
 • Inger Edvardsson (S), Stockholms stad
 • Samuel Klippfalk (KD), Storsthlm

Ersättare

 • Aram El Khoury (KD), Region Stockholm
 • Ingrid Markström (S), Region Stockholm
 • Kerstin Lidman (L), Region Stockholm
 • Amanda Sandholm (V), Region Stockholm
 • Inger Gretzer Qvick (V), Stockholms stad
 • Vivianne Gunnarsson (MP), Stockholms stad
 • Lea Leskinen (M), Stockholms stad
 • Felix Finnveden (S), Storsthlm

 

Förtroendevalda revisorer:

Ordinarie

 • Lola Bodin (V)

Suppleant

 • Eva Aronsson (KD)

 

Läs mer om vårt arbete

Forskning och utredning

Vid Äldrecentrums bedrivs praktiknära forskning. Oftast i nära samarbete med partners, både inom akademin, andra FoU-enheter och idéburen sektor, men också på egen hand. 

Utveckling och förändring

Äldrecentrum kan hjälpa och stötta er i ert utvecklingsarbete eller bidra med kunskap genom utredningar.