Styrelse

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrums styrelse utses av regionfullmäktige i Stockholm, Stockholms stads kommunfullmäktige och Storsthlm. Styrelsen är ytterst ansvarig för stiftelsens verksamhet och fastställer budget och verksamhetsplan. Den operativa verksamheten leds av Äldrecentrums verkställande direktör.

Styrelsens ledamöter:

Ordinarie

 • Désirée Pethrus (KD), Ordförande, Region Stockholm
 • Alfhild Petren (S), Region Stockholm
 • Lisbeth Crabo Ljungman (M), Region Stockholm
 • Elisabeth Löfvander (V), Region Stockholm
 • Mirja Räihä (S), Vice ordförande, Stockholms stad
 • Erik Slottner (KD), Stockholms stad
 • Helena Bonnier (M), Stockholms stad
 • Kent Ivarsson (C), Storsthlm

Ersättare

 • Gunnel Färm (S), Region Stockholm
 • Margareta Olin (S), Region Stockholm
 • Sofia Paulsson (M), Region Stockholm
 • Ian Dickson Lauritzen (M), Stockholms stad
 • Elisabeth Hellström (M), Stockholms stad
 • Birger Kato (S), Stockholms stad
 • Andreas Lind (S), Storsthlm

 

Förtroendevalda revisorer:

Ordinarie

 • Eva Aronsson (KD)

Suppleant

 • Gun Risberg (S)

 

Läs mer om vårt arbete

Forskning och utredning

Vid Äldrecentrums bedrivs praktiknära forskning. Oftast i nära samarbete med partners, både inom akademin, andra FoU-enheter och idéburen sektor, men också på egen hand. 

Utveckling och förändring

Äldrecentrum kan hjälpa och stötta er i ert utvecklingsarbete eller bidra med kunskap genom utredningar.