Vetenskapligt supplement

Mer vetenskap i Äldre i Centrum

Sedan 2021 ackompanjeras vår populärvetenskapliga tidskrift Äldre i Centrum av ett vetenskapligt supplement, som öppnar möjligheten att publicera fackgranskade forskningsresultat på svenska från både akademi och FoU-verksamheter inom äldre- och åldrandeområdet.

Äldre i Centrum Vetenskapligt supplement, ÄiCVS, är vår vetenskapliga tidskrift, vars mission är att föra akademi, FoU-enheter, praktik och allmänhet närmare varandra genom att tillgängliggöra forskningens rön. Tidskriften lanserades 2021 och har hittills kommit ut med ett nummer om året.

ÄiCVS publicerar forskningsresultat på svenska om äldre personers levnadsbetingelser, hälsa och situation i samhället för en bred publik av praktiker och kliniker, beslutsfattare, en intresserad allmänhet och inte minst äldre personer själva. Supplementet öppnar möjligheten att publicera fackgranskade bidrag från både akademi och FoU-verksamheter inom äldre- och åldrandeområdet.

Att tillgängliggöra resultat från forsknings- och utvecklingsarbeten på svenska främjar långsiktig praktik- och kliniknära kunskapsuppbyggnad. Möjligheten att publicera fackgranskade texter kan både stimulera forskningen inom äldreområdet och synliggöra och höja kvaliteten på FoU-litteraturen.

Vi välkomnar bidrag från alla forskningsområden som rör äldre och åldrande, från det biologiska åldrandets processer till frågor som rör vård, omsorg och välfärd för äldre personer. Vi strävar efter att publicera artiklar med hög relevans och användbarhet.

ÄiCVS erhåller från 2022 stöd i form av tidskriftsbidrag från Forte, forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd.

Vill du veta mer, eller är du intresserad av att publicera din forskning i vetenskapligt supplement, läs vidare på ÄiCVS webbsida.

Vill du publicera din forskning i det vetenskapliga supplementet?