Vetenskapligt supplement

Mer vetenskap i Äldre i Centrum

Med en första utgåva i mars 2021 kommer vår populärvetenskapliga tidskrift Äldre i Centrum att ackompanjeras av ett vetenskapligt supplement. Supplementet öppnar möjligheten att publicera fackgranskade forskningsresultat på svenska från både akademin och FoU-verksamheter inom äldre- och åldrandeområdet.

Vi har startar arbetet med att skapa ett återkommande vetenskapligt supplement till vår tidskrift Äldre i Centrum, och planerar vår första utgåva tillsammans med tidningens #1/21. Syftet med det vetenskapliga supplement är att tillgängliggöra forskningsresultat på svenska om äldre personers levnadsbetingelser, hälsa och situation i samhället för en bred publik av praktiker och kliniker, beslutsfattare, en intresserad allmänhet och inte minst äldre personer själva. Supplementet öppnar möjligheten att publicera fackgranskade bidrag från både akademin och FoU-verksamheter inom äldre- och åldrandeområdet.

Att tillgängliggöra resultat från forsknings- och utvecklingsarbeten på svenska främjar långsiktig praktik- och kliniknära kunskapsuppbyggnad. Möjligheten att publicera fackgranskade texter kan både stimulera forskningen inom äldreområdet och synliggöra och höja kvaliteten på FoU-litteraturen. Vi välkomnar bidrag från alla forskningsområden som rör äldre och åldrande, från det biologiska åldrandets processer till frågor som rör vård, omsorg och välfärd för äldre personer. Vi strävar efter att publicera artiklar med hög relevans och användbarhet.

Vill du veta mer, eller är du intresserad av att publicera din forskning i vetenskapligt supplement, läs vidare på Äldre i Centrums webbsida.

Vill du publicera din forskning i det vetenskapliga supplementet?