Sök publikationer

Material kring äldres hälsa, sjukdomar och levnadsvillkor

Här finns Stiftelsen Äldrecentrums rapporter, böcker, doktorsavhandlingar, vetenskapliga artiklar, remisser och filmat material. Allt material cirkulerar kring ämnen som rör äldres hälsa, sjukdomar och levnadsvillkor. Här finns även rapporter och publikationer från andra aktörer, i de fall där Äldrecentrum medverkar.

Rapporter som inte finns i pdf-format kan som regel beställas via info@aldrecentrum.se. Man kan även höra av sig till berörd kontaktperson som anges vid respektive rapport.

Alla publikationer

Den övergripande organiseringen av samverkan under Coronapandemin – en första bild av läget sommaren 2020

2021 / Åsa Hedberg Rundgren, Charlotta Ryd, Håkan Uvhagen, Charlotta Nylén / Rapporter

Under pandemins första våg under våren 2020 etablerades lokal samverkan inom närsjukvården mellan region och kommuner och berörda vård- och omsorgsverksamheter. För att få en bild av hur geografiska kluster med husläkarmottagningar, kommuner samt andra aktörer har samverkat lokalt för att hantera pandemins första period samt för att dra lärdomar från perioden för framtida utvecklingsarbete […]

Introduktion till Reflektion som arbetssätt

2020 / Filmmaterial

Vad är reflektion och hur går det till när vi reflekterar? Vilka vinster och möjligheter finns det med reflektion och vilka förutsättningar behövs för att komma igång med reflektion på arbetsplatsen?

Stockholm – Äldrevänlig stad

2020 / Lars Sonde, Lennarth Johansson / Rapporter

Äldrecentrum har genomfört en baslinjemätning för att kartlägga vad stockholmare 65 år eller äldre upplever hur det är att bo, leva och åldras i staden. Över 80 procent tyckte att Stockholm är en trivsam stad att leva, bo och åldras i, men skillnaderna var stora mellan de olika stadsdelarna.