Sök publikationer

Material kring äldres hälsa, sjukdomar och levnadsvillkor

Här finns Stiftelsen Äldrecentrums rapporter, böcker, doktorsavhandlingar, vetenskapliga artiklar, remisser och filmat material. Allt material cirkulerar kring ämnen som rör äldres hälsa, sjukdomar och levnadsvillkor. Här finns även rapporter och publikationer från andra aktörer, i de fall där Stiftelsen Äldrecentrum medverkar.

Rapporter som inte finns i pdf-format kan som regel beställas kostnadsfritt via info@aldrecentrum.se. Man kan även höra av sig till berörd kontaktperson som anges vid respektive rapport.

OBS! Eftersom Stiftelsen Äldrecentrum nyligen har bytt webbsida pågår fortfarande arbetet med att fylla på med gamla rapporter. Kontakta info@aldrecentrum.se om du letar efter en specifik rapport som ännu inte är upplagd. 

Alla publikationer

Bild på rapportens framsida

Hur används BPSD-registret i Stockholms stad?

2023 / Louise Sundberg, Lars Sonde, Lennarth Johansson / Rapporter

I denna rapport har Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum på uppdrag av äldreförvaltningen undersökt hur BPSD-registret används vid vård- och omsorgsboenden i Stockholms stad. Antalet registreringar i registret ökar, men bara 30 procent av de anslutna enheterna genomför faktiskt registreringar. Rapportens författare föreslår möjliga åtgärder för att kunna öka användningen av BPSD-registret i Stockholms stads verksamheter.

Reidun sitter i en personalgrupp och pratar. Bild ur filmen.

Att hitta in i samtalet

2023 / Lisa Partby / Filmmaterial

En film om hur man kan använda DöBra-kortleken för att samtala om den sista tiden i livet. Vår förhoppning är att alla ska få modet att delta i dessa viktiga möten.

Erfarenheter av att införa reflektion inom äldreomsorgen i Stockholms stad

2022 / Tove Ahnher, Marie Birge-Rönnerfält / Rapporter

Reflektion kan vara ett viktigt verktyg för personal i äldreomsorgen för att hantera sin arbetssituation och utvecklas på jobbet. Denna kartläggning omfattar 14 enheter med chefer och 32 reflektionsledare som utbildats av Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum på uppdrag av äldreförvaltningen i Stockholms stad. De diskuterar vad som kan vara vinsterna med reflektionsträffar och vad som är viktigt att tänka på när man inför reflektion i verksamheten.

Kartläggande enkätundersökning för att förebygga undernäring

2022 / Åsa von Berens, Lina Palmlöf / Rapporter

Stiftelsen Äldrecentrum har bistått Södermalms stadsdelsförvaltning i Stockholms stad med att ta fram en enkät och undersöka hur många personer över 70 år som är i behov av aktiviteter för att förebygga undernäring och att se vilka önskemål som finns om stöd kring mat och måltider.

Rapportens framsida

Uppföljning av Stockholms stads test av REAGERA-S

2022 / Ida Goliath, Lina Palmlöf / Rapporter

Äldreförvaltningen i Stockholms stad initierade ett test av screeninginstrumentet REAGERA-S i äldreomsorgens beställarenheter. Sammanfattningsvis visar resultaten att REAGERA-S har potential att stödja biståndshandläggare för att upptäcka våld i nära relationer inom myndighetsutövning av äldreomsorg.

Uppföljning av projekt Matlyftet i Stockholms stad

2021 / Lars Sonde, Åsa von Berens / Rapporter

Stiftelsen Äldrecentrum utvärderade projektet Matlyftet i Stockholms stad. Resultaten visar att de sociala aktiviteterna uppskattades, men att det saknades underlag för systematisk uppföljning.