Sök publikationer

Material kring äldres hälsa, sjukdomar och levnadsvillkor

Här finns Stiftelsen Äldrecentrums rapporter, böcker, doktorsavhandlingar, vetenskapliga artiklar, remisser och filmat material. Allt material cirkulerar kring ämnen som rör äldres hälsa, sjukdomar och levnadsvillkor. Här finns även rapporter och publikationer från andra aktörer, i de fall där Stiftelsen Äldrecentrum medverkar.

Rapporter som inte finns i pdf-format kan som regel beställas kostnadsfritt via info@aldrecentrum.se. Man kan även höra av sig till berörd kontaktperson som anges vid respektive rapport.

OBS! Eftersom Stiftelsen Äldrecentrum nyligen har bytt webbsida pågår fortfarande arbetet med att fylla på med gamla rapporter. Kontakta info@aldrecentrum.se om du letar efter en specifik rapport som ännu inte är upplagd. 

Alla publikationer

Hållbarheten i svensk äldreomsorg i ljuset av covid-19

2023 / Lennarth Johansson, Gerdt Sundström / Vetenskapliga publikationer

Covid-19-pandemin var ett stresstest som visade tillståndet i svensk äldreomsorg. Redan före pandemin hade äldreomsorgen stora problem med att finansiera och att upprätthålla kvaliteten i verksamheten och framför allt att rekrytera och behålla personal.

Vinjettstudie: Bemanning av en fiktiv demensenhet

2023 / Louise Sundberg, Helena Strehlenert, Bettina Meinow / Rapporter

Rapport 2023:3. På uppdrag av äldreförvaltningen i Stockholms stad har Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum låtit personal från äldreboenden diskutera och ge sin syn på hur ett demensboende borde bemannas för att kunna uppfylla kraven på ett rehabiliterande synsätt, trygg och meningsfull vardag, samt personcentrerad vård och omsorg.

LUS-omstart: Ett pilotprojekt inom stadsdelen Enskede-Årsta-Vantör

2023 / Charlotta Ryd, Lars Sonde / Rapporter

Rapport 2023:2. Stiftelsen Äldrecentrum, Avdelningen social omsorg äldre vid Enskede-Årsta-Vantör och Region Stockholm har arbetat med ett pilotprojekt för att återuppta implementeringsarbetet av LUS. Arbetsgruppen genomförde intervjuer och en fallstudie om utskrivningsprocessens delar. Resultaten visar att kunskapen om vad riktlinjerna innebär varierade stort.

Bild på rapportens framsida

Hur används BPSD-registret i Stockholms stad?

2023 / Louise Sundberg, Lars Sonde, Lennarth Johansson / Rapporter

Rapport 2023:1. I denna rapport har Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum på uppdrag av äldreförvaltningen undersökt hur BPSD-registret används vid vård- och omsorgsboenden i Stockholms stad. Antalet registreringar i registret ökar, men bara 30 procent av de anslutna enheterna genomför faktiskt registreringar. Rapportens författare föreslår möjliga åtgärder för att kunna öka användningen av BPSD-registret i Stockholms stads verksamheter.

Factors associated with death literacy among Swedish adults: A cross-sectional exploratory study

2023 / Therese Johansson, Carol Tishelman, Lars E. Eriksson, Joachim Cohen, Ida Goliath / Vetenskapliga publikationer

Objectives: Death literacy is a recent conceptualization representing both individual and community competence, for example, a set of knowledge and skills for engaging in end-of-life-related situations. Little is yet known about which factors are associated with death literacy.

Improving the lives of people with dementia through technology

2023 / Martin Orell, Déborah Oliveira, Orii McDermott, Frans R. J. Verhey, Fania C. M. Dassen, Rose-Marie Dröes / Böcker

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrums utredare Sarah Wallcook bidrog (tillsammans med sina medförfattare) med två kapitel till denna antologi om hur teknik kan göra livet bättre för personer med demenssjukdom.