Erfarenheter från ett strukturerat verksamhetsnära utvecklingsarbete i socialtjänsten – Tryggt mottagande på Östermalm

Författare: Helena Strehlenert, Ida Goliath - Kategori: Rapporter - Årtal: 2023

Att utveckla samverkan

Rapportens framsida.I denna rapport beskriver vi, med Östermalms stadsdelsförvaltning som exempel, utvecklingsarbetet med att främja samverkan mellan ett Tryggt mottagande-team och biståndshandläggare, för att bättre ta till vara den resurs som Tryggt mottagande är.

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum fick uppdraget att stödja detta arbete och har tillsammans med medarbetare och chefer i verksamheterna genomfört kartläggning, prioritering, konkretisering av utvecklingsbehov, generering av utvecklingsförslag och förslag på uppföljning och planering av implementering. Detta beskriver vi här med hjälp av en modell för förbättringsarbete och en modell för implementering.

Rapporten visar att det är viktigt att kartlägga förutsättningarna, resurser och stödstrukturer för genomförande, uppföljning och implementering, för att nå i mål med ett utvecklingsarbete. Utvecklingsarbeten bör involvera alla de aktörer som berörs av den tänkta förändringen, samtidigt som det finns potential i ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan stadsdelar kring Tryggt mottagande. Diskussionen om balansen mellan kvalitet och kvantitet i Tryggt mottagande är viktig att bära med sig i den fortsatta utvecklingen av organisation och arbetsprocesser.

Ladda ner PDF

Publicerad: 17 augusti, 2023

Undrar du något? Kontakta oss så hjälper vi dig.