Ida Goliath

Utredare

Ida Goliath porträttSedan oktober 2020 är jag utredare på Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum och kommer närmast från Karolinska institutet, institutionen för lärande, informatik, management och etik, där jag är forskargruppsledare vid avdelningen för innovativ vårdforskning.

Som sjuksköterska, forskare och docent har jag arbetat med och för människor som befinner sig nära döden i olika roller i över trettio år. En australiensisk forskarkollega introducerade ordet pracademic, ett ord som jag kan identifiera mig med: En praktisk forskare som drivs av övertygelsen att ny kunskap behöver vara användbar i praktiken. Mitt avhandlingsarbete stärkte min övertygelse om att människors erfarenhetsbaserade kunskap behöver efterfrågas, användas, och kombineras med evidens för att uppnå hållbara förändringar och förbättringar, även på organisatorisk nivå. Ett av mina mål som forskare har därför varit att minska gapet mellan forskningsfrågor, kunskapsgenerering och användning av kunskap.

Den forskning jag bedriver utgår i huvudsak från ett hälsofrämjande folkhälsoperspektiv med fokus på äldreomsorg. Jag är huvudhandledare till två doktorander som bedriver aktionsforskning, en ansats som kombinerar forskning och förändringsprocesser i samverkan med dem som berörs – äldre, anhöriga och personal.

Pågående projekt som Ida medverkar i

Publikationer i Äldrecentrums regi

A Stranz, B Westerlund, C Tishelman, F Nilsson, R Hilton och I Goliath. The call bell in residential care homes: experiences of residents and staff. Inskickad till vetenskaplig tidskrift september 2020.

T Johansson, C Tishelman, LE Eriksson, J Cohen och I Goliath. Continuums of change in a competence-building initiative addressing end-of-life communication in Swedish elder care. Inskickad till vetenskaplig tidskrift oktober 2020.

Övriga publikationer i urval

(Ida Goliath hette tidigare Ida Carlander)

A Alvariza, M Mjörnberg och I Goliath (2020). Palliative care nurses’ strategies when working in private homes – A photo‐elicitation study. Journal of clinical nursing.

H Cleeve, C Tishelman, A Macdonald, O Lindqvist and I Goliath (2018). Not just things: the roles of objects at the end of life. Sociology of health and illness.

K Årestedt, A Alvariza, K Boman, J Öhlén, I Goliath, C Håkanson, CJ Fürst och M Brännström (2018). Symptom relief and palliative care during the last week of life among patients with heart failure: A national register study. Journal of palliative medicine.

M Ewertzon, A Alvariza, E Winnberg, J Leksell, B Andershed, I Goliath, P Momeni, Å Kneck, M Skott och K Årestedt (2018). Adaptation and evaluation of the family involvement and alienation questionnaire for use in the care of older people, psychiatric care, palliative care and diabetes care. Journal of advanced nursing.

Y Harjadinovic, C Tishelman, O Lindqvist och I Goliath (2018). Family members´ experiences of the end-of-life care environments in acute care settings – a photo-elicitation study. Journal of international qualitative studies on health and well-being.

N Dahlin och I Goliath (2018). Clowner på palliativ vårdavdelning – En aktivitet i Sinnenas hospice. Ersta sjukhus.

I Goliath och C Tishelman (2018). Döden berör oss alla – Folkhälsoperspektiv på döende och död. Palliativ vård.

M Holm, K Arestedt, I Carlander, Y Wengstrom, J Ohlen och A Alvariza (2017). Characteristics of the family caregivers who did not benefit from a successful psychoeducational group intervention during palliative cancer care. A prospective correlational study. Cancer nursing.

M Holm, A Alvariza, CJ Fürst, Y Wengström, K Årestedt, J Öhlén och I Goliath (2017). Recruiting participants to a randomized controlled trial testing an intervention in palliative cancer care – the perspectives of health care professionals. European journal of oncology nursing.

M Holm, I Goliath, H Södlind och A Alvariza (2017). Leading an intervention for family caregivers – a part of nursing in palliative care. International journal of palliative nursing.

I Goliath och I Hellström (2017). Närstående i hemsjukvården. I E Drevenhorn (red). Hemsjukvård. Studentlitteratur.

M Holm, K Arestedt, I Carlander, CJ Furst, Y Wengstrom, J Ohlen och A Alvariza (2016). Short-term and long-term effects of a psycho-educational group intervention for family caregivers in palliative home care – results from a randomized control trial. Psycho-oncology.

M Norinder, I Goliath and A Alvariza (2016). Patients’ experiences of care and support at home after a family member’s participation in an intervention during palliative care. Palliative and supportive care.

C Tishelman, O Lindqvist, S Hajdarevic, BH Rasmussen och I Goliath (2016). Beyond the visual and verbal: Using participant-produced photographs in research on the surroundings for care at the end-of-life. Social science and medicine.

I Henoch, I Carlander, M Holm, I James, EK Sarenmalm, CL Hagelin, S Lind, A Sandgren och J Ohlen (2016). Palliative care research – A systematic review of foci, designs and methods of research conducted in Sweden between 2007 and 2012. Scandinavian journal of caring sciences.

A Alvariza, M Holm, T Bylund-Grenklo, I Goliath och U Kreicbergs (2016). Viktigt att stärka närståendes möjligheter att förbereda sig. Läkartidningen.

V Wallin, I Carlander, PO Sandman och C Hakanson (2015). Meanings of eating deficiencies for people admitted to palliative home care. Palliative and supportive care.

A Henriksson, I Carlander och K Arestedt (2015). Factors associated with feelings of reward during ongoing family palliative caregiving. Palliative and supportive care.

A Henriksson, I Carlander och K Arestedt (2015). Feelings of rewards among family caregivers during ongoing palliative care. Palliative and supportive care.

A Henriksson, P Hudson, J Ohlen, K Thomas, M Holm, I Carlander, P Hagell och K Arestedt (2015). Use of the preparedness for caregiving scale in palliative care: A Rasch evaluation study. Journal of pain and symptom management.

M Holm, I Carlander, CJ Furst, Y Wengstrom, K Arestedt, J Ohlen och A Henriksson (2015). Delivering and participating in a psycho-educational intervention for family caregivers during palliative home care: a qualitative study from the perspectives of health professionals and family caregivers. BMC Palliative care.

M Holm, A Henriksson, I Carlander, Y Wengstrom och J Ohlen (2015). Preparing for family caregiving in specialized palliative home care: An ongoing process. Palliative and supportive care.

V Wallin, I Carlander, PO Sandman, BM Ternestedt och C Hakanson (2014). Maintaining ordinariness around food: partners’ experiences of everyday life with a dying person. Journal of clinical nursing.

B Ångman och I Carlander (2014). Skapande verkstad, en aktivitet i ”Sinnenas hospice”. Ersta sjukhus.

I Carlander (2013). Me-ness och We-ness – Individuell- och gruppidentitet hos döende personer och deras familjemedlemmar. Socialmedicinsk tidskrift.

I Carlander, BM Ternestedt, E Sahlberg-Blom, J Sandberg och I Hellström (2013). Constructing family identity close to death. Open journal of nursing.

I Carlander (2011). Me-ness and We-ness in a modified everyday life close to death at home. Karolinska institutet.

I Carlander, E Sahlberg-Blom, I Hellstrom och BM Ternestedt (2011). The modified self: family caregivers’ experiences of caring for a dying family member at home. Journal of clinical nursing.

I Carlander, BM Ternestedt, E Sahlberg-Blom, I Hellstromoch J Sandberg (2011). Being me and being us in a family living close to death at home. Qualitative health research.

I Carlander, BM Ternestedt, E Sahlberg-Blom, I Hellstrom och J Sandberg (2011). Four aspects of self-image close to death at home. International journal of qualitative studies on health and well-being.

I Hellström och I Carlander (2010). Närstående i hemsjukvården. I E Drevenhorn (red). Hemsjukvård. Studentlitteratur.

I Carlander (2009). Individen, familjen och hemsjukvården. I G Silfverberg (red). Värdighet och döende. Ersta Sköndal högskola.

I Carlander, T Vounokari, P Ekroth och BM Ternestedt (2005). Närståendes behov av stöd vid vård av en svårt sjuk familjemedlem hemma. Ersta sjukhus.