Ett proaktivt palliativt förhållningssätt på särskilda boenden i Stockholms stad – reflektioner om implementering

Författare: Ida Goliath - Kategori: Rapporter - Årtal: 2022

Att implementera palliativa förhållningssätt

Rapportens framsidaDenna rapport tar sitt avstamp i utredningen Utvecklingsområden för den palliativa vården i SÄBO och LSS (Rapport 2022:4), som pekade ut tre utvecklingsområden gällande palliativ vård i stadens särskilda boenden för äldre. 1) Behov av att bredda och använda befintlig palliativ kompetens, 2) Behov av att stärka ett proaktivt palliativt förhållningssätt och 3) Behov av att stärka ledarskapet och skapa en organisation som främjar ett palliativt förhållningssätt.

Här reflekterar rapportförfattaren kring dessa tre utvecklingsområden genom att följa upp äldreförvaltningens utskick av två forskningsbaserade verktyg till 141 särskilda boenden i Stockholms stad. Syftet med utskicket var att stödja implementering av ett proaktivt palliativt förhållningssätt på särskilda boenden.

Inga chefer hade påbörjat implementering fyra månader efter utskicket. Flera hade dock påbörjat planering och funderat på hur det skulle kunna göras. Cheferna såg ett stort behov av att förbättra tidig kommunikation om vad som är viktigt för den enskilde.

Undersökningen väcker frågor om chefers förutsättningar för att leda implementering och uppföljning i särskilda boenden. För att förbättra möjligheterna bör chefer och sjuksköterskor få stärkt kompetens i att leda implementering. Det behövs också en plan för uppföljning av konkreta implementeringsplaner där palliativa ombud bör få tydlig roll och mandat.

Ladda ner PDF

Publicerad: 23 januari, 2023

Undrar du något? Kontakta oss så hjälper vi dig.