Utvecklingsområden för den palliativa vården i SÄBO och LSS

Författare: Ida Goliath, Lars Sonde - Kategori: Rapporter - Årtal: 2022

Vad behöver Stockholms stad utveckla i den palliativa vården på SÄBO?

Bild av rapportens framsidaStiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum fick av äldreförvaltningen i Stockholms stad uppdraget att utreda stadens behov av att utveckla den palliativa vården vid särskilda boenden och LSS-boenden.

Genom dialogmöten och intervjuer med personer som arbetat med att bedriva och utveckla den palliativa vården i Stockholms stad har rapportförfattarna kunnat få en bild av hur arbetet ser ut i dag och vilka behov som finns. De har också granskat vägledande styrdokument kring den palliativa vården för att se vilken vägledning de ger professionen och vad som saknas i förhållande till utvecklingsbehovet.

Rapportens författare pekar på tre speciella utvecklingsområden för stadens palliativa vård vid SÄBO. Den palliativa kompetensen behöver användas, men också breddas bland medarbetarna. Ett proaktivt palliativt förhållningssätt behöver stärkas, och ledarskapet behöver stärkas, så att man kan skapa en organisation som främjar ett palliativt förhållningssätt.

På LSS-boenden kommer andelen äldre personer att öka i framtiden, vilket också innebär ett större behov av palliativ vård. Här behöver omsorgspersonalens kompetens höjas, samtidigt som läkarnas medverkan och samverkan mellan huvudmännen behöver utvecklas.

Ladda ner PDF

Publicerad: 23 januari, 2023

Undrar du något? Kontakta oss så hjälper vi dig.