Dokumentärfilm som verktyg för upplevelsebaserat lärande om samtal om livets sista tid i äldreomsorg

Författare: Ida Goliath, Annika Wik - Kategori: Rapporter - Årtal: 2024

Känslomässig förståelse med dokumentärfilm

Den här rapporten handlar om ett forskningsprojekt som prövat dokumentärfilm för att förmedla forskningens budskap. Projektets mål var att skapa en film som gestaltar hur samtalsverktyget DöBra-kortleken kan användas för samtal om framtida vård i livets sista tid.

Filmen Att hitta in i samtalet porträtterar arbetet med att införa och använda samtalsmetoden på ett särskilt boende för äldre i Stockholm. Filmen visar hur personal tar sig an verktyget och ämnet döende och död, och hur personlig kontakt utvecklas under samtalet. Personerna i filmen är även deltagare i forskningsprojektet Implementering av proaktiva samtal i särskilda boenden för äldre, som bedrivs vid Karolinska institutet och Stiftelsen Äldrecentrum i samarbete med äldreförvaltningen i Stockholms stad.

Rapporten undersöker vad filmen väcker hos olika målgrupper, samt dess relevans och användbarhet. I arbetet med filmen har även Kompetenscentrum för kultur och hälsa vid Region Stockholm, Palliativt kunskapscentrum i Stockholm, filmaren Lisa Partby och filmvetaren Annika Wik varit delaktiga.

Slutsatsen blir att filmen ger ny förståelse för ett relationsbyggande och lyssnande förhållningssätt i samtal, att konstnärlig dokumentärfilm kan skapa identifikation, spegling och känslomässig förståelse, att dokumentärfilm kan vara ett användbart verktyg för reflektion och upplevelsebaserat lärande, samt att kompetens från vård och konst behöver kombineras för att filmisk gestaltning inom vården ska bli relevant för målgrupperna.

Filmen går att se här: Att hitta in i samtalet

Ladda ner PDF

Publicerad: 23 januari, 2024

Undrar du något? Kontakta oss så hjälper vi dig.