Att hitta in i samtalet

Författare: Lisa Partby - Kategori: Filmmaterial - Årtal: 2023

Samtal om den sista tiden i livet

 

En film om hur man kan använda DöBra-kortleken för att samtala om den sista tiden i livet. Vår förhoppning är att alla ska få modet att delta i dessa viktiga möten.

Ibland kan det kännas svårt att prata om livet fram till döden, både för äldre personer, närstående och personal inom omsorgen. Det är inte ovanligt att vara rädd att såra andra när vi tar upp frågan om livets sista tid, samtidigt som de flesta säger att de mår bra av de här samtalen och att det är en viktig del av omsorgen på ett särskilt boende för äldre.

DöBra-kortleken är ett forskningsbaserat samtalsverktyg. Det består av 37 kort med olika påståenden om värderingar och prioriteringar som kan vara viktiga inför livets sista tid. Kortens konkreta påståenden kan hjälpa till att få i gång ett samtal om vad som är viktigt för den äldre och närstående, något som kan variera mycket från person till person.

Här presenterar vi en dokumentärfilm, Att hitta in i samtalet, om hur några möten blir till med hjälp av kortleken. I filmen får vi se hur samtalen kan skapa förtrolighet, förståelse och närmare relationer men också ge en bild av vad som är viktigt ur den enskildes perspektiv. Vår förhoppning är att både äldre personer, anhöriga och personal ska kunna få en känsla av hur dessa samtal kan gestalta sig och mod att delta i dem själva. Filmen finns också i ett kortare format, med en speakerröst, som förtydligar tankarna bakom samtalen (se längst ner på denna sida).

Filmerna är inspelade på Fruängsgårdens och Axgårdens vård- och omsorgsboenden och Fruängsgårdens servicehus i Stockholm, i samarbete mellan forskare, praktiker och konstnärer. Projektet är ett samarbete mellan Äldreförvaltningen och Kompetenscentrum för kultur och hälsa i Stockholms stad, Palliativt kunskapscentrum vid Region Stockholm, samt Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum och Karolinska institutet.

Filmerna är del av den forskning som pågår vid Karolinska institutet och Stiftelsen Äldrecentrum med Ida Goliath, docent, som ansvarig forskare. Idé: Lisa Partby, dokumentärfilmare, och Annika Wik, filosofie doktor och kunskapsutvecklare. Regi, foto, ljud och klipp: Lisa Partby. Filmen spelades in sommaren 2022.

Läs vår nyhet om filmerna, med kommentarer av deltagare.


Reflektionsfrågor för dig som sett eller visat filmen Att hitta in i samtalet. Frågorna kan användas för egen reflektion eller ett gruppsamtal.

  • Vilka tankar och känslor väcks när du ser filmen Att hitta in i samtalet? Varför?
  • Vem tänker du/ni skulle ha nytta av att ha tidiga samtal om framtida vård i livets sista tid? Varför?
  • Vad tror du/ni att samtalen kan ge 1) äldre, 2) närstående, 3) personal och 4) vårdteamet?
  • Om du är personal: Skulle du känna dig bekväm med att hålla likande samtal med äldre och/eller närstående? Om inte, varför?
  • Om du är äldre/närstående: Skulle du känna dig bekväm med att delta i likande samtal med personal? Om inte, varför?

Material att ladda ner

Informationsfolder om förberedande samtal inför vård i livets sista tid. Den riktar sig till dig som flyttat in på ett särskilt boende för äldre eller är närstående.

En praktisk guide till dig som arbetar på särskilt boende för äldre, och kommer hålla förberedande samtal.

 

 

Den kortare versionen av filmen, med speakerröst.

Publicerad: 14 februari, 2023

Undrar du något? Kontakta oss så hjälper vi dig.