Ny film om samtal i livets sista tid

14 februari, 2023

 

DöBra-kortleken är ett verktyg som kan göra det enklare att tala om den sista tiden i livet. Nu lanserar vi en film, Att hitta in i samtalet, som vi hoppas ska ge äldre personer, anhöriga och personal i äldreomsorgen mod att initiera och delta i dessa samtal om livet fram till döden.

DöBra-kortleken är ett forskningsbaserat samtalsverktyg, som består av 37 kort med olika påståenden om värderingar och prioriteringar, alla viktiga inför livets sista tid. Kortens konkreta påståenden är valda med omsorg för att sätta i gång samtal om vad som är viktigt för äldre och närstående, något som är viktigt för att kunna ge en god omsorg.

Nu presenterar Stiftelsen Äldrecentrum, i samarbete med äldreförvaltningen i Stockholms stad, Karolinska institutet, samt Palliativt kunskapscentrum och Kompetenscentrum för kultur och hälsa vid Region Stockholm, en film som visar hur samtal baserade på kortlekens påståenden kan se ut. Målet med filmen är att få fler att vilja engagera sig i samtal om livets slut.

Reidun Saitoria är samordnare på Fruängsgården och en av de samtalsledare som är med i filmen. Hon har länge varit intresserad av palliativ vård och anmälde sig direkt när DöBra-projektet sökte frivilliga. Hon tycker att kortens olika påståenden skapar en bra grund för ett samtal och att man som personal inte behöver vara så rädd för att prova.

– Korten talar för sig själva, man får ut väldigt mycket av dem. Sedan handlar det om vanlig samtalsmetodik, att lyssna, reflektera och återkoppla. De enda följdfrågor man behöver ställa är ju ”har jag uppfattat det rätt, kan du utveckla, eller det där blev jag intresserad av, vill du berätta mer?”

Faktum är att Reidun Saitoria nyligen också provat DöBra-kortleken i ett gruppsamtal med boende och att det blev väldigt lyckat.

– De ville ha mer, de sa att ”nu hann vi ju bara prata om två av korten, vi vill träffas igen!” Så kortleken går att använda i grupp också, kanske inte som personcentrerad vård, men det öppnar upp samtal och diskussioner som är givande, säger hon och poängterar att samtal i sig är en del av vården.

Reidun sitter i en personalgrupp och pratar. Bild ur filmen.

Reidun Saitoria i en scen ur filmen. Foto: Lisa Partby.

Åsa Olsson syns också i filmen. Hon är doktorand och en av forskarna bakom projektet som syftar till att införa och undersöka samtal med hjälp av DöBra-kortleken på äldreboenden, ett arbete som sker i nära samarbete med verksamheternas medarbetare. Tidigare forskning visar att samtalsverktyget fungerar i äldreomsorgen. Hennes egen arbete är inte klart än, men hon tycker sig kunna se en del positiva resultat.

– Jag kan försiktigtvis säga att de äldre personerna ofta tycker om att få berätta. Men det är väldigt individuellt. En del tycker att det inte är så mycket att prata om, medan andra tycker att det är personlighetsutvecklande att få reflektera kring existentiella frågor.

När ett boende ska införa samtal om livets slut, tycker Åsa Olsson att man kan börja med de strukturer man har. Många har till exempel redan utbildade palliativa ombud.

– Man måste också avsätta tid, för man kan inte stressa igenom de här samtalen. Medarbetarna behöver bli stärkta av att få en utbildning och så behöver man sprida informationen till alla medarbetare, de ska veta att så här jobbar vi här.

Reidun Saitoria vill gärna ge ett gott råd till alla som ska börja leda samtal med hjälp av DöBra-kortleken. Det är att rikta blicken mot sig själv, innan man börjar samtala med de äldre.

– Det är viktigt att själv ta ställning till de här korten, då blir det lättare, då har man en grund att stå på. Vet man vad man själv har för prioriteringar kan man se när andra prioriterar annorlunda. Då är det lättare att hantera känslorna som kan uppstå. Det blir också lättare att se att korten betyder olika saker för olika människor.

Själv hade hon gärna velat ha en liknande film innan hon började.

– Man ser att det finns en osäkerhet i början, men att det går bra. Jag skulle ha känt mig lugnare om jag hade kunnat se den här filmen i förväg, det hade avdramatiserat de första samtalen för mig.

Filmerna är del av den forskning som pågår vid Karolinska Institutet och Stiftelsen Äldrecentrum med Ida Goliath, docent, som ansvarig forskare. Idé: Lisa Partby, dokumentärfilmare, och Annika Wik, filosofie doktor och kunskapsutvecklare. Regi, foto, ljud och klipp: Lisa Partby. Filmen spelades in sommaren 2022.

 

Gå till filmsidan – här hittar du också en kortare version med speakerröst.

Läs mer om DöBra och kortleken