Tema En värld i förändring i Äldre i Centrum #2/24

12 juni, 2024

I årets andra nummer av Äldre i Centrum berättar forskare, som medverkar i  konferensen Nordic congress of gerontology 2024, om hur aktuella kriser och djupgående förändringar – exempelvis klimatförändringarna, krig och pandemier – påverkar äldre personers liv och levnadsvillkor.

Varannat år arrangerar Nordisk gerontologisk förening den internationella kongressen, Nordic congress of gerontology, NKG. I år arrangeras den i Sverige och handlar om att åldras i en värld i förändring, vilket också är temat i #2/24 av Äldre i Centrum.

Under konferensen träffas forskare för att diskutera hur globala och lokala kriser och förändringar påverkar äldre personers livsvillkor.

Möt några av konferensens föreläsare i detta nummer av Äldre i Centrum:

  • Vânia de la Fuente-Núñez är konferensens första huvudtalare och föreläser om hur ålderism är en fara för folkhälsan.
  • Jan Semenza berättar om varför och hur äldre personer drabbas särskilt hårt av klimatförändringar.
  • Christine Gustafsson från Nordiska forskarnätverket förklarar hur välfärdsteknik, som ska förbättra äldres hälsa, anpassas för hem.
  • Chengxuan Qiu och Shireen Sindi beskriver hur dåliga levnadsvanor kan ge upphov till demenssjukdomar, och hur byte av livsstil kan minska risken för demens.

Förutom temat innehåller tidningen som vanligt mycket annat gott att läsa, bland annat finns det ett forskarporträtt på Linköpings äldreforskningsnestor Elisabet Cedersund som är stolt över sina doktoranders utveckling.

Under vinjetten I praktiken, har vi ett reportage om det så kallade Samsas-projektet där forskare tillsammans med äldre personer, anhöriga, personal inom äldreomsorg och beslutsfattare ska förbättra samverkan för att förebygga ohälsa bland äldre.

Forskaren Marie Elf vill väcka debatt kring God och nära vård-reformen, som enligt hon inte kan bli framgångsrik om inte synen på rehabilitering förändras. I sin krönika skriver Maria Edström om artificiell intelligens påverkan på ålderismen.

Läs också recensioner av två böcker: Frida Turanders Dikter från hemtjänsten som recenseras av Sara Hultqvist, och Töres Theorells recension av Erland Olssons bok Har mamma det bra? Introduktion till äldreboendet.

Detta och mycket mer i #2/24 – läs hela tidningen här!