Att upptäcka undernäring i hemsjukvården

Tidig upptäckt av viktiga symtom och besvär vid risk för undernäring hos patienter med hemsjukvård

Att vara undernärd på grund av otillräckligt intag eller att ha kakexi, (kombination av undernäring och katabolism orsakad av underliggande sjukdomar), kan leda till förlust av muskelmassa, ökad fallrisk, infektionskänslighet, trycksår, depression, svaghet, trötthet och sämre välbefinnande. Det är därför viktigt att identifiera, förebygga och behandla risk för undernäring.

I dag används bland annat screeningsformuläret Mini nutritional assesment, MNA, för att identifiera undernäring hos patienter i primärvården. MNA är ett validerat instrument som rekommenderas såväl nationellt som internationellt. Med MNA kan risk för undernäring snabbt identifieras och det ökar också medvetenheten för problematiken. Däremot ger MNA ingen information om problemens betydelse för den enskilda individen.

Projektet Tidig upptäckt av viktiga symtom och besvär vid risk för undernäring hos patienter med hemsjukvård, är ett samarbete mellan Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum och Akademiskt primärvårdscentrum, APC, med stöd av professor Peter Strang på Stockholms Sjukhem. Projektet har beviljats medel under 2020 från Nätverkssjukvården i SLL.

Syftet med forskningsprojektet är att utforma ett instrument som kan användas för att identifiera och beskriva besvär och symtom hos denna grupp av äldre. Instrumentet blir även ett underlag för dialog mellan yrkesgrupper för att säkerställa bästa tänkbara vård. Formuläret utvecklas med hjälp av distriktssköterskor och patienter inom basal hemsjukvård.