Ensamhet, volontärarbete och internetanvändning bland äldre stockholmare. Data från baslinjemätningen Stockholm – Äldrevänlig stad

Författare: Lars Sonde, Lennarth Johansson, Åsa von Berens - Kategori: Rapporter - Årtal: 2021

Fördjupande analyser av tre viktiga teman

Bild av rapportens framsida2020 publicerade Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, på uppdrag av Stockholms stad, rapporten Stockholm – Äldrevänlig stad. Baslinjemätning 2019, som en del i WHO:s globala arbete med äldrevänliga städer.

Rapporten baserades på en enkät som besvarades av 2 500 stockholmare 65 år och äldre. I enkäten fanns följdfrågor om ensamhet, volontärarbete och internetanvändning, som vi här gör en fördjupad analys av.

Analyserna visar att så många som 12 000 äldre personer vill ha hjälp med att bryta sin upplevda ensamhet, 22 000 äldre kan tänka sig att engagera sig ideellt och 30 000 önskar hjälp med sin internetanvändning. Dessa personer finns i alla åldrar från 65 år och uppåt, bland både män och kvinnor och i alla stadsdelar, om än med stora variationer.

En kort sammanfattning av resultaten kan du se i videon nedan.

Tryckta exemplar av rapporten beställs via info@aldrecentrum.se.

Ladda ner PDF

Publicerad: 3 mars, 2021