Laura Fratiglioni

Forskningsledare SNAC-K

Porträttbild Laura Fratiglioni

Jag är forskningsledare för SNAC-Kungsholmen befolkningsstudie och professor vid Aging research center (ARC) vid Karolinska institutet. Min forskargrupp består av 18 personer och vi har fyra huvudsakliga inriktningar på vår forskning. 1) Risk- och skyddsfaktorer för Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar. 2) Att förstå demenssjukdomarnas sjukdomsförlopp. 3) Multisjuklighet och kognitiv svikt. 4) Hälsostatus och hälsotrender hos äldre.

För att se en mer utförlig beskrivning av min forskning se min sida på Karolinska institutet.