Bettina Meinow

Utredare

Porträttbild på Bettina MeinowJag är sociolog och filosofie doktor i socialt arbete och har sedan 2002 varvat anställningar på Stiftelsen Äldrecentrum och på Aging research center, vid Karolinska institutet och Stockholms universitet – ett tvärvetenskapligt institut för forskning om åldrandet.

Min forskning har främst handlat om olika aspekter av hälsoutvecklingen i den äldre befolkningen med särskilt fokus på förekomsten av multipla och komplexa hälsoproblem som indikerar behov av insatser från flera aktörer inom vård och omsorg. Ett viktigt område har också varit att relatera utvecklingen av hälsa och funktionsförmåga i befolkningen till förändringar som skett inom vård och omsorg under de senaste decennierna. Jag har även ett särskilt intresse för olika metodologiska utmaningar som kan uppstå i studier kring äldre personers hälsa och levnadsförhållanden.

Sedan 2017 har jag drivit ett forskningsprojekt som utgår från den ökande livslängden och den allt längre tiden efter pensioneringen med relativ god hälsa (den så kallade tredje åldern) och undersöker vad denna utveckling har inneburit för längden av den sista perioden i livet, som präglas av ohälsa, nedsatt funktionsförmåga och behov av hjälp från andra för att klara det mest elementära i livet (den så kallade fjärde åldern).

Jag är sedan 2018 ansvarig för vårdsystemdelen av SNAC – Swedish national study on ageing and care – i Stockholm. Studien syftar till att beskriva och analysera hur behov av äldreomsorg bedöms och beviljas bland personer 65 år och äldre i Stockholms stad, samt hur äldreomsorgens insatser samvarierar med insatser från hälso- och sjukvården.

Publikationer UTGIVNA AV Stiftelsen Äldrecentrum

L Sundberg, H Strehlenert och B Meinow (2023). Vinjettstudie: Bemanning av en fiktiv demensenhet. Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum.

B Meinow, Å von Berens och J Österman (2020). StockholmSNAC 2019 – En beskrivning av äldreomsorgstagarna och omsorgens omfattning i Stockholms stad 2019. Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum.

I Hjalmarson, B Meinow, E Norman och L Johansson (2019). Att komma hem från sjukhus och få ett tryggt mottagande – om insatser från äldreomsorgen efter sjukhusvistelse. Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum.

L Sonde, J Österman, B Meinow, K Gens, I Hjalmarsson, SE Wånell och L Johansson (2018). Äldres resa till, genom och ut från sjukhus i Stockholms län. En lägesbeskrivning inför lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.
Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum.

SE Wånell, K Gens, I Hjalmarsson och B Meinow (2015). Tillit och relationer. Om kvalitet i hemtjänsten – en kunskapsöversikt. Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum.

L Hagman, I Hjalmarsson, L Johansson, A Karp, B Meinow, E Norman, P Schön, L Sonde, M Thorslund, SE Wånell och J Österman (2014). Utvärdering av sammanhållen vård för de mest sjuka äldre. Rapporter Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum.

B Meinow och SE Wånell (2011). Korttidsplats – vårdform som söker sitt innehåll. Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum.

Övriga publikationer i urval

C Nilsen, J Agerholm, S Kelfve, JW Wastesson, I Kåreholt, K Nabe-Nielsen och B Meinow (2023). History of working conditions and the risk of old-age dependency: a nationwide Swedish register-based study. Scandinavian journal of public health. https://doi.org/10.1177/14034948231188999

S Kelfve, JW Wastesson och B Meinow (2023). Length of the period with late life dependency: Does the age of onset make a difference? European journal of ageing. https://doi.org/10.1007/s10433-023-00777-8

S Kelfve, JW Wastesson och B Meinow (2023). Educational differences in long-term care use in Sweden during the last two years of life. Scandinavian journal of public health. https://doi.org/10.1177/14034948211043658

A sm-Rahman, B Meinow, L-C Hydén och S Kelfve (2022). Long-term care use among people living with dementia: a retrospective register-based study from Sweden. BMC Geriatrics. https://doi.org/10.1186/s12877-022-03713-0

B Meinow, P Li, D Jasilionis, A Oksuzyan, L Sundberg, S Kelfve och JW Wastesson (2022).Trends over two decades in life expectancy with complex health problems among older Swedes: implications for the provision of integrated health care and social care. BMC Public health. https://doi.org/10.1186/s12889-022-13099-8

B Meinow, JW Wastesson, I Kåreholt och S Kelfve (2020). Long-term care use during the last two years of life in Sweden: Implications for policy to address increased population aging. Journal of the American medical directors association. https://doi.org/10.1016/j.jamda.2020.01.003

VS Straatmann, S Dekhtyar, B Meinow, L Fratiglioni och A Calderón‐Larrañaga (2020). Unplanned hospital care use in older adults: the role of psychological and social well‐being. Journal of the American geriatrics society. https://doi.org/10.1111/jgs.16313

G Santoni, B Meinow, A Wimo, A Marengoni, L Fratiglioni och A Calderón-Larrañaga (2019). Using an integrated clinical and functional assessment tool to describe the use of social and medical care in an urban community-dwelling Swedish older population. Journal of the American medical directors association. https://doi.org/10.1016/j.jamda.2018.11.017

A Marengoni, S Angleman, B Meinow, G Santoni, F Mangialasche, D Rizzuto, J Fastbom, R Melis, M Parker, K Johnell och L Fratiglioni (2016). Coexisting chronic conditions in the older population: Variation by health indicators. European journal of internal medicine. https://doi.org/10.1016/j.ejim.2016.02.014

B Meinow, I Kåreholt, M Thorslund och MG Parker (2015). Complex health problems among the oldest old in Sweden: Increased prevalence rates between 1992 and 2002 and stable rates thereafter. European journal of ageing. https://doi.org/10.1007%2Fs10433-015-0351-2

C Nilsen, R Andel, S Fors, B Meinow, A Darin Mattsson och I Kåreholt (2014). Associations between work-related stress, midlife socioeconomic position, and serious health problems in old age: A longitudinal study with over 20 years of follow-up. BMC Public Health. https://doi.org/10.1186/1471-2458-14-878

MG Parker, B Meinow, H Berndt, L Sundberg och S Fors (2014). Swedish centenarian survey – En studie av svenska 100-åringars hälsa och funktionsförmåga. Läkartidningen.

A Marengoni, S Angleman, R Melis, F Mangialasche, A Karp, A Garmén, B Meinow och L Fratiglioni (2011). Aging with multimorbidity: a systemtic review of the literature. Ageing research reviews. https://doi.org/10.1016/j.arr.2011.03.003

SE Wånell, B Meinow och U Höjgård (2011). De mest sjuka äldres vård och omsorg – en beskrivning utifrån nationella indikatorer. Socialstyrelsen.

B Meinow, MG Parker och M Thorslund (2011). Consumers of eldercare in Sweden: the semblance of choice. Social science and medicine. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2011.08.015

B Meinow, MG Parker och M Thorslund (2010). Complex health problems and mortality among the oldest old in Sweden: decreased risk for men between 1992 and 2002. European journal of ageing. https://doi.org/10.1007%2Fs10433-010-0145-5

L Fratiglioni, A Marengoni, B Meinow och A Karp (2010). Multipla hälsoproblem bland personer över 60 år. En systematisk litteraturöversikt om förekomst, konsekvenser och vård (SOU 2010:48). Sociala rådet.

Socialstyrelsen (2009). Nationell uppföljning av äldreomsorg i Danmark, Norge, England och Kanada.

Meinow, B (2008). Capturing health in the elderly population. Complex health problems, mortality, and the allocation of home help services. Stockholm studies in social work 26. Doktorsavhandling, Stockholms universitet.

B Meinow, I Kåreholt och M Lagergren (2005). According to need? Predicting the amount of municipal home help allocated to elderly recipients in an urban area of Sweden. Health and social care in the community. https://doi.org/10.1111/j.1365-2524.2005.00570.x