Bettina Meinow

Utredare

Porträttbild på Bettina MeinowJag är sociolog och filosofie doktor i socialt arbete och har sedan 2002 varvat anställningar på Äldrecentrum och på Aging research center, vid Karolinska institutet och Stockholms universitet – ett tvärvetenskapligt institut för forskning om åldrandet.

Min forskning har främst handlat om olika aspekter av hälsoutvecklingen i den äldre befolkningen med särskilt fokus på förekomsten av multipla och komplexa hälsoproblem som indikerar behov av insatser från flera aktörer inom vård och omsorg. Ett viktigt område har också varit att relatera utvecklingen av hälsa och funktionsförmåga i befolkningen till förändringar som skett inom vård och omsorg under de senaste decennierna. Jag har även ett särskilt intresse för olika metodologiska utmaningar som kan uppstå i studier kring äldre personers hälsa och levnadsförhållanden.

Sedan 2017 har jag drivit ett forskningsprojekt som utgår från den ökande livslängden och den allt längre tiden efter pensioneringen med relativ god hälsa (den så kallade tredje åldern) och undersöker vad denna utveckling har inneburit för längden av den sista perioden i livet, som präglas av ohälsa, nedsatt funktionsförmåga och behov av hjälp från andra för att klara det mest elementära i livet (den så kallade fjärde åldern).

Jag är sedan 2018 ansvarig för vårdsystemdelen av SNAC – Swedish national study on ageing and care – i Stockholm. Studien syftar till att beskriva och analysera hur behov av äldreomsorg bedöms och beviljas bland personer 65 år och äldre i Stockholms stad, samt hur äldreomsorgens insatser samvarierar med insatser från hälso- och sjukvården.

Publikationer i Stiftelsen Äldrecentrums regi

B Meinow, JW Wastesson, I Kåreholt och S Kelfve (2020). Long-term care use during the last two years of life in Sweden: Implications for policy to address increased population aging. Journal of the American medical directors association.

VS Straatmann, S Dekhtyar, B Meinow, L Fratiglioni och A Calderón‐Larrañaga (2020). Unplanned hospital care use in older adults: the role of psychological and social well‐being. Journal of the American geriatrics society.

B Meinow, Å von Berens och J Österman (2020). StockholmSNAC 2019 – En beskrivning av äldreomsorgstagarna och omsorgens omfattning i Stockholms stad 2019. Äldrecentrum.

I Hjalmarson, B Meinow, E Norman och L Johansson (2019). Att komma hem från sjukhus och få ett tryggt mottagande – om insatser från äldreomsorgen efter sjukhusvistelse. Äldrecentrum.

G Santoni, B Meinow, A Wimo, A Marengoni, L Fratiglioni och A Calderón-Larrañaga (2019). Using an integrated clinical and functional assessment tool to describe the use of social and medical care in an urban community-dwelling Swedish older population. Journal of the American medical directors association.

L Sonde, J Österman, B Meinow, K Gens, I Hjalmarsson, SE Wånell och L Johansson (2018). Äldres resa till, genom och ut från sjukhus i Stockholms län. En lägesbeskrivning inför lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Äldrecentrum.

Marengoni, A., Angleman, S., Meinow, B. et al. Coexisting chronic conditions in the older population: Variation by health indicators. Eur J Intern Med 2016; 31:29-34.

Wånell, SE., Gens, K., Hjalmarsson, I., Meinow, B. (2015). Tillit och relationer. Om kvalitet i hemtjänsten – en kunskapsöversikt. Rapporter Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2015:4

Hagman, L., Hjalmarsson, I., Johansson, L., Karp, A., Meinow, B. m.fl. (2014). Utvärdering av sammanhållen vård för de mest sjuka äldre. Rapporter Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2014:6

Marengoni, A., Angleman, S., Melis, R., Mangialasche, F., Karp, A., Garmén, A., Meinow, B. Fratiglioni, L. Aging with multimorbidity: a systemtic review of the literature. Ageing Res Rev 2011;10 (4):430-39.

Meinow, B., Wånell, S.E. (2011). Korttidsplats – vårdform som söker sitt innehåll. Rapporter Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2011:6.

Wånell, S.E., Meinow, B., Höjgård, U. (2011). De mest sjuka äldres vård och omsorg – en beskrivning utifrån nationella indikatorer. Socialstyrelsen, Stockholm.

Meinow, B., Kåreholt, I. & Lagergren M. According to need? Predicting the amount of municipal home help allocated to elderly recipients in an urban area of Sweden. Health Soc Care Community 2005; 13(4): 366–377.

Fratiglioni, L., Marengoni, A., Meinow, B., Karp, A. (2010). Multipla hälsoproblem bland personer över 60 år. En systematisk litteraturöversikt om förekomst, konsekvenser och vård. SOU 2010:48, Stockholm, Sociala Rådet.

Socialstyrelsen (2009). Nationell uppföljning av äldreomsorg i Danmark, Norge, England och Kanada. Socialstyrelsen, Stockholm.

Övriga publikationer i urval

Meinow, B., Kåreholt, I., Thorslund, M., Parker M.G. Complex health problems among the oldest old in Sweden: Increased prevalence rates between 1992 and 2002 and stable rates thereafter. Eur J Ageing 2015; 12(4):285-297.

Nilsen, C., Andel, R., Fors, S., Meinow, B., Darin Mattsson A., Kåreholt, I. Associations between work-related stress, midlife socioeconomic position, and serious health problems in old age: A longitudinal study with over 20 years of follow-up. BMC Public Health 2014; 14:887

Parker, M.G., Meinow, B., Berndt, H., Sundberg, L., Fors, S. Swedish Centenarian Survey – En studie av svenska 100-åringars hälsa och funktionsförmåga. Läkartidningen 2014: 1111.

Meinow, B., Parker M.G., Thorslund, M. Consumers of eldercare in Sweden: the semblance of choice. Social Science & Medicine 2012;73(9):1285-1289.

Meinow, B., M.G. Parker, och M. Thorslund (2010). Complex health problems and mortality among the oldest old in Sweden: decreased risk for men between 1992 and 2002. Eur J Ageing (2010); 7(2):81-90.

Meinow, B (2008). Capturing health in the elderly population. Complex health problems, mortality, and the allocation of home help services. Stockholm studies in social work 26. Doktorsavhandling. Stockholm university.