Tillit och relationer – Om kvalitet i hemtjänsten

Författare: Sven Erik Wånell, Karin Gens, Ingrid Hjalmarson, Bettina Meinow, Lennarth Johansson - Kategori: Rapporter - Årtal: 2015

Kunskapsöversikt över hemtjänsten

Hemtjänsten har utvecklats från att vara mest inriktad på hjälp i hushållet till att bli en kvalificerad tjänst som ger vård och omsorg till ibland svårt sjuka personer i deras hem. Alltfler äldre bor kvar i sitt hem livet ut, ofta med stort behov av stöd från hemtjänsten.

En bra hemtjänstverksamhet bygger på relationen mellan den äldre och personalen, att den som hjälper har kunskap om den äldres livssituation och önskemål så att stödet kan ges med flexibilitet och inlevelse, och skapa välbefinnande hos den äldre.

I denna kunskapsöversikt belyses olika områden som påverkar kvaliteten i hemtjänsten. Syftet är att lyfta fram de mest centrala faktorerna för en väl fungerande hemtjänst ur den äldres perspektiv. Personalens kompetens och arbetsmetoder, hur mycket tid de har för att utföra insatserna hos den äldre och med vilken kontinuitet arbetet kan utföras samt hur många olika personer det är som kommer, är några av de viktigaste kvalitetsfaktorerna.

Rapporten tar också upp hur biståndsbedömningen påverkar hur bra det blir för den äldre som har behov av hjälp, liksom valfrihet, upphandling av hemtjänst och olika modeller för hur kommunen ersätter utförare av hemtjänst.

Ladda ner PDF

Publicerad: 16 november, 2015

Undrar du något? Kontakta oss så hjälper vi dig.