Korttidsplats – vårdform som söker sitt innehåll

Författare: Bettina Meinow, Sven Erik Wånell - Kategori: Rapporter - Årtal: 2011

Resultat från randomiserad studie

Denna rapport redovisar resultaten från en randomiserad studie på Södermalm, där en grupp som sökt men fått avslag på korttidsplats efter sjukhusvård lottades att få en korttidsvistelse, medan kontrollgruppen fick de biståndsbedömda insatserna i hemmet. Studien innehåller också en översikt av den förhållandevis begränsade kunskap som finns om korttidsvården.

Förhoppningen med studien var att den skulle kunna vara en del i kunskapsuppbyggnaden av hur korttidsvården kan organiseras och struktureras. Korttidsvården har en stor potential, både som en kraftsamlingsplats efter sjukhusvistelse inför hemgång och som ett stöd för anhöriga som vårdar en närstående.

Ladda ner PDF

Publicerad: 13 april, 2011

Undrar du något? Kontakta oss så hjälper vi dig.