De mest sjuka äldres vård och omsorg – en beskrivning utifrån nationella indikatorer

Författare: Sven Erik Wånell, Bettina Meinow, Ulla Höjgård - Kategori: Rapporter - Årtal: 2011

Nulägesbeskrivning av vården och omsorgen

Regeringen beslöt vid början av 2011 att genomföra en flerårig satsning för att förbättra vården och omsorgen om de mest sjuka äldre.

I den här rapporten redovisar Socialstyrelsen ett av de uppdrag som myndigheten fick av regeringen i juni 2011 med anledning av satsningen. Uppdraget gick ut på att ta fram indikatorer för att följa de mest sjuka äldre personernas vård och omsorg samt att göra en nulägesbeskrivning utifrån dessa indikatorer.

Sven-Erik Wånell och Bettina Meinow vid Stiftelsen Äldrecentrum och Ulla Höjgård vid Socialstyrelsen har författat rapporten.

I den här rapporten redovisar Socialstyrelsen ett antal indikatorer som kan användas på nationell, regional och lokal nivå för att följa utvecklingen av de mest sjuka äldres vård och omsorg. Redovisningen innehåller också en beskrivning av nuläget utifrån dessa indikatorer.

Ladda ner PDF

Publicerad: 28 december, 2011

Undrar du något? Kontakta oss så hjälper vi dig.