Äldres resa till, genom och ut från sjukhus i Stockholms län

Författare: Lars Sonde, Lennarth Johansson - Kategori: Rapporter - Årtal: 2018

Kartläggning av de äldres resa genom vård- och omsorgssystemet

Från 2018 gäller en ny lag som ska förbättra samverkan i övergången mellan slutenvård, öppenvård och kommunal omsorg, särskilt när det gäller äldre som behöver vård efter vistelse på sjukhus.

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum tog våren 2017 initiativ till att ta fram en lägesbeskrivning innan den nya lagen trädde i kraft. Syftet var att kartlägga äldre personers (65 år och äldre) vård- och omsorgsutnyttjande, med fokus på sjukhusvård. Resultatet av kartläggningen visar skillnader mellan de olika undersökta stadsdelarna och kommunerna i Stockholms län när det gäller:

  • befolkningsstruktur
  • utnyttjande av slutenvård, öppenvård och kommunal omsorg
  • organisation och samverkan mellan huvudmännen vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Rapporten är tänkt att fungera som ett stöd och planeringsunderlag för tjänstemän och beslutsfattare i Stockholms läns kommuner och Stockholms läns landsting.

Projektledare Lars Sonde har lett arbetet tillsammans med forskningsledaren Lennarth Johansson. Flera av Stiftelsen Äldrecentrums utredare har medverkat i arbetet: Jenny Österman, Bettina Meinow, Karin Gens, Ingrid Hjalmarson och Sven Erik Wånell.

Ladda ner PDF

Publicerad: 26 april, 2018

Undrar du något? Kontakta oss så hjälper vi dig.