Elin Jakobsson

Postdoktor

I september 2022 började jag som postdoktor på Stiftelsen Äldrecentrum i projektet STEG – Samarbete för stöd till förebyggande egenvård i hemmiljö för sköra äldre personer. Projektet sträcker sig över tre år och syftar till att stärka samverkan mellan primärvård och äldreomsorg i deras arbete för att förebygga ohälsa och försämrad funktionsförmåga hos hemmaboende äldre personer med hemtjänst.

Utöver mitt engagemang i STEG är jag även postdoktor på Avdelningen för arbetsterapi vid Karolinska institutet, i ett projekt som handlar om att förebygga stroke hos personer med riskfaktorer – baserat på deltagande i hälsopromoverande vardagsaktiviteter.

Jag är i grunden legitimerad arbetsterapeut och har arbetat inom såväl primär- som slutenvård. Närmast kommer jag från Avdelningen för arbetsterapi på KI, där jag både undervisat på arbetsterapeututbildningen och forskat. Dessförinnan disputerade jag med min avhandling Voices in the wake of eHealth där fokus var att undersöka användning av e-hälsa hos äldre personer med kognitiv nedsättning.

Publikationer i urval

E Jakobsson (2021). Voices in the wake of eHealth: older adults’ and occupational therapists’ perceptions of using information and communication technology. Doktorsavhandling, Karolinska institutet.

E Jakobsson, L Nygård, A Kottorp, C Bråkenhielm Olsson och C Malinowsky (2020). Does the purpose matter? A comparison of everyday information and communication technologies between eHealth use and general use as perceived by older adults with cognitive impairment. Disability and rehabilitation: Assistive technology.

E Jakobsson, L Nygård, A Kottorp, C Bråkenhielm Olsson och C Malinowsky (2020). The use of everyday technology; a comparison of older persons with cognitive impairments’ self-reports and their proxies’ reports. British journal of occupational therapy.

E Jakobsson, L Nygård, A Kottorp och C Malinowsky (2019). Experiences from using eHealth in contact with health care among older adults with cognitive impairment. Scandinavian journal of caring sciences.