Charlotta Ryd

Utredare

Jag är sedan april 2020 utredare på Äldrecentrum. I grunden är jag arbetsterapeut och har framförallt klinisk erfarenhet av personer som lever med kognitiv sjukdom. Jag disputerade 2017 med en avhandling som handlade om hur den ökade användningen av teknik påverkar äldre personers vardag. Sedan 2012 är jag en del av forskargruppen CACTUS på Karolinska institutet som bedriver forskning om att leva och åldras med kognitiv nedsättning i dagens teknologiska landskap. Genom forskargruppen är jag i nuläget engagerad i ett forskningsprojekt som utforskar situationen för personer som får kognitiv svikt eller demenssjukdom när de fortfarande arbetar. Jag är också styrelsemedlem i Svensk förening för kognitiv medicin, som arbetar för att främja kommunikation, utbildning och forskning inom området kognitiv medicin.

Jag har ett starkt engagemang för att äldre personer och personer som lever med kognitiv nedsättning ska ha möjlighet vara aktiva och delaktiga i sin vardag och i samhället utifrån sina egna förutsättningar och behov. Jag har särskilt fokus på hur teknik både kan stödja och hindra aktivitet och delaktighet.

I mitt arbete på Äldrecentrum undersöker jag i nuläget hur samverkan i kommun och region fungerat under Coronapandemin men framöver hoppas jag även på att kunna driva projekt som rör äldre och digitalisering samt samverkan för personer med kognitiv sjukdom.

publikationer UTGIVNA AV STIFTELSEN ÄLDRECENTRUM

C Ryd och L Sonde (2023). LUS-omstart: Ett pilotprojekt inom stadsdelen Enskede-Årsta-Vantör. Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum.

ÖVRIGA PUBLIKATIONER I URVAL

S Wallcook, C Malinowsky, G Charlesworth, C Ryd och L Nygård (2024). Everyday technology’s interplay in the lives of people with dementia: A multiple case study in the rural North of England. Journal of rural studies. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2024.103203

L Nygård, A-C Nedlund, A Mäki Petäjä Leinonen, A Astell, J Boger, M Issakainen, A-L Engvall, B Heuchemer, L Rosenberg och C Ryd (2023). What happens when people develop dementia whilst working? An exploratory multiple case study. International journal of qualitative studies on health and well-being https://doi.org/10.1080/17482631.2023.2176278

K Shastri, J Boger, P Flora, A Astell, A Nedlund, K Karjalainen, A Mäki-Petäjä-Leinonen, C Ryd och L Nygård (2018). Mild cognitive impairment@work: In progress. Annual human factors IUW.

C Ryd, C Malinowsky, A Öhman, A Kottorp, och L Nygård (2018). Older adults’ experiences of daily life occupations as everyday technology changes. British journal of occupational therapy. https://doi.org/10.1177/0308022618774525

C Ryd (2017). Technology use among older adults with and without cognitive impairment : exploring relations with daily life occupations and need of support. Doktorsavhandling. Karolinska institutet.

A Kottorp, L Nygård, A Hedman, A Öhman, C Malinowsky, L Rosenberg och C Ryd (2016). Access to and use of everyday technology among older people: An occupational justice issue–but for whom? Journal of occupational science. https://doi.org/10.1080/14427591.2016.1151457

C Ryd, L Nygård, C Malinowsky, A Öhman och A Kottorp (2016). Can the everyday technology use questionnaire predict overall functional level among older adults with mild cognitive impairment or mild‐stage alzheimer’s disease? – a pilot study. Scandinavian journal of caring sciences. https://doi.org/10.1111/scs.12330

C Ryd, L Nygård, C Malinowsky, A Öhman och A Kottorp (2015). Associations between performance of activities of daily living and everyday technology use among older adults with mild stage Alzheimer’s disease or mild cognitive impairment. Scandinavian journal of occupational therapy. https://doi.org/10.3109/11038128.2014.964307