Sarah Wallcook

Utredare

Porträtt - Sarah WallcookSedan 2021 är jag utredare på Stiftelsen Äldrecentrum. Jag har ett sexmånaders uppdrag att dela mina internationella erfarenheter från arbetet med det europeiska nätverket INDUCT (Interdisciplinary network for dementia using current technology) i ett svenskt sammanhang för praktiknära forskning. Vårt kunskapsutbyte kommer att ske främst genom att vi utvecklar ett projekt om delaktighet och digitalisering, som leds av min kollega Charlotta Ryd, i samarbete med andra FoU-enheter i Stockholms län. Detta projekt ligger nära ämnet för mina doktorandstudier – jag disputerade på Karolinska institutet i juni 2021. Min avhandling handlade om förutsättningarna för och användningen av teknik i vardagen bland äldre personer som lever med mild eller ingen demenssjukdom, särskilt när tekniken i samhället ständigt förändras.

Jag har en grund- och magisterutbildning inom musik och arbetsterapi och jag har tidigare främst arbetat inom en välgörenhetsorganisation i Cumbria i norra Storbritannien. Där utvecklade jag arbetssätt och tjänster för förbättrad tillgång till scenkonst inom vård och omsorg och utbildning. Under mitt arbetsliv och min forskning har jag haft ett stort engagemang för samverkan och samskapande processer som en grund som stärker arbetets relevans och genomförbarhet. Jag ser fram emot att få använda dessa metoder i mitt arbete hos Stiftelsen Äldrecentrum.

Pågående projekt som Sarah medverkar i

Publikationer i urval

S Wallcook (2021). Conditions of everyday technology use and its interplay in the lives of older adults with and without dementia. Doktorsavhandling. Karolinska institutet.

S Wallcook, C Malinowsky, A Kottorp, och L Nygård (2021). The use of everyday information communication technologies in the lives of older adults living with and without dementia in Sweden. Assistive technology. https://doi.org/10.1080/10400435.2019.1644685

S Wallcook, L Nygård, A Kottorp, SN Gaber, G Charlesworth och C Malinowsky (2021). Kaleidoscopic associations between life outside home and the technological environment that shape occupational injustice – revealed with cross-sectional statistical modelling. Journal of occupational science. https://doi.org/10.1080/14427591.2020.1818610

S Wallcook, C Malinowsky, L Nygård, G Charlesworth, J Lee, R Walsh, SN Gaber och A Kottorp (2020). The perceived challenge of everyday technologies in Sweden, the United States, and England: exploring differential item functioning in the Everyday technology use questionnaire. Scandinavian journal of occupational therapy. https://doi.org/10.1080/11038128.2020.1723685

S Gaber och S Wallcook (2020). People with dementia in public space using everyday technology (PIPSET) (IRAS 215654) Lay research report. Karolinska institutet.

L Alvarez, S Wallcook, C von Zweck, R Timbeck och R Ledgerd (2019). Global indicators of assistive technology use amongst occupational therapists: Report from the World federation of occupational therapists global survey. I Global perspectives on assistive technology: proceedings of the GReAT Consultation 2019. World health organization.

L Alvarez, T Holte, N Layton, R Ledgerd, J McAdam, H Salman, E Steggles och S Wallcook (2019). WFOT Position statement: Occupational therapy and assistive technology. WFOT – World federation of occupational therapists.

S Wallcook och K Morris (2017). Supporting digital health and digital inclusion: An occupational therapy perspective. Journal of corporate citizenship.