Sarah Wallcook

Utredare

Porträttbild på Sarah WallcookSedan 2021 är jag utredare på Stiftelsen Äldrecentrum. Mitt ursprungliga uppdrag handlade om att dela med mig av mina internationella erfarenheter från arbetet med det europeiska nätverket Induct, Interdisciplinary network for dementia using current technology, genom ett Vinnova-finansierat projekt. Mitt kunskapsutbyte sker främst genom två projekt. Ett av dem handlar om delaktighet och digitalisering (Delad), som leds av Stiftelsen Äldrecentrums utredare Charlotta Ryd, något som ligger nära mina doktorandstudier.

Min avhandling handlade om förutsättningarna för och användningen av teknik i vardagen bland äldre personer som lever med mild eller ingen demenssjukdom, särskilt när tekniken i samhället ständigt förändras. Det andra projektet handlar om att förebygga försämrad hälsa hos äldre. Projektet kallas för Samsas – Samskapad samverkan för att förebygga försämrad hälsa hos äldre – ett samhällsbaserat aktionsforskningsprojekt, och leds av Stiftelsen Äldrecentrums utredare Ida Goliath. I Samsas har jag en postdoktjänst där jag kommer att arbeta med äldre personer som medforskare i sina egna nätverk för att utforska förebyggande och samverka med olika samhällsaktörer.

Jag har en grund- och magisterutbildning inom musik och arbetsterapi och jag har tidigare främst arbetat inom en välgörenhetsorganisation i Cumbria i norra Storbritannien. Där utvecklade jag arbetssätt och tjänster för förbättrad tillgång till scenkonst inom vård och omsorg, och utbildning. Under mitt arbetsliv och min forskning har jag haft ett stort engagemang för samverkan och samskapande processer som en grund för att stärka arbetets relevans och genomförbarhet. Dessa metoder är nyckelverktyg i mitt arbete på Stiftelsen Äldrecentrum.

Publikationer i urval

S Wallcook (2021). Conditions of everyday technology use and its interplay in the lives of older adults with and without dementia. Doktorsavhandling. Karolinska institutet.

S Wallcook, C Malinowsky, A Kottorp, och L Nygård (2021). The use of everyday information communication technologies in the lives of older adults living with and without dementia in Sweden. Assistive technology. https://doi.org/10.1080/10400435.2019.1644685

S Wallcook, L Nygård, A Kottorp, SN Gaber, G Charlesworth och C Malinowsky (2021). Kaleidoscopic associations between life outside home and the technological environment that shape occupational injustice – revealed with cross-sectional statistical modelling. Journal of occupational science. https://doi.org/10.1080/14427591.2020.1818610

S Wallcook, C Malinowsky, L Nygård, G Charlesworth, J Lee, R Walsh, SN Gaber och A Kottorp (2020). The perceived challenge of everyday technologies in Sweden, the United States, and England: exploring differential item functioning in the Everyday technology use questionnaire. Scandinavian journal of occupational therapy. https://doi.org/10.1080/11038128.2020.1723685

S Gaber och S Wallcook (2020). People with dementia in public space using everyday technology (PIPSET) (IRAS 215654) Lay research report. Karolinska institutet.

L Alvarez, S Wallcook, C von Zweck, R Timbeck och R Ledgerd (2019). Global indicators of assistive technology use amongst occupational therapists: Report from the World federation of occupational therapists global survey. I Global perspectives on assistive technology: proceedings of the GReAT Consultation 2019. World health organization.

L Alvarez, T Holte, N Layton, R Ledgerd, J McAdam, H Salman, E Steggles och S Wallcook (2019). WFOT Position statement: Occupational therapy and assistive technology. WFOT – World federation of occupational therapists.

S Wallcook och K Morris (2017). Supporting digital health and digital inclusion: An occupational therapy perspective. Journal of corporate citizenship.