SNAC-K befolkningsstudien

Forskningsprojekt som pågått sedan 2001

Nationell studie om åldrande och vård

Redan 1999 tog Socialdepartementet initiativ till ett nationellt projekt, för studier kring åldrande och vård av äldre i Sverige. Detta ledde fram till befolkningsstudien SNAC, Swedish national study on aging and care. 2001 startade longitudinella, individbaserade datainsamlingar om åldrande och äldreomsorg i fyra olika områden: Nordanstig, Karlskrona, Skåne (Eslöv, Hässleholm, Malmö, Osby och Ystad), samt Stockholm där insamlingen sker i Kungsholmen och på Essingeöarna. Undersökningarna sker genom att 60-åringar bjuds in att delta i studien och får genomgå hälsoundersökningar och intervjuer. De följs sedan upp med jämna mellanrum upp i åldrarna.

SNAC-Kungsholmen

SNAC-K är alltså den delstudie som avser Kungsholmen och Essingeöarna i Stockholm. Den bedrivs av Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum i samarbete med Aging research center, ARC, vid Karolinska institutet. Inom SNAC-K genomförs förutom befolkningsstudien även en vårdsystemstudie.

I SNAC-K befolkningsstudie har 4 540 personer boende på Kungsholmen/Essingeöarna deltagit i befolkningsstudien från starten fram till 2020. Alla deltagare genomgår en klinisk undersökning, intervju om hälsa och livsstil samt får sitt minne testat. Syftet med studien är bland annat att studera övergången från normalt åldrande till sjuklighet och nedsatt funktionsförmåga samt kartlägga risk- och friskfaktorer.

Befolkningsstudien har under 2019 avslutat undersökningsfas 2016-2018, uppföljning av personer 81 år och äldre, samt personer 66 år. Samtidigt påbörjade vi undersökningsfas 2019-2021 med uppföljning av personer 78 år och äldre samt inledde en ny baslinjeundersökning av personer 60 år och 81 år.

De data som SNAC-K samlar in används i pågående forskning. Bara under 2019 resulterade det i 35 vetenskapliga artiklar. Samma år försvarades fyra doktorsavhandlingar som bygger på data från SNAC-K vid Karolinska institutet.

SNAC-K i coronatider

När coronapandemin slog till mot Stockholm blev Äldrecentrum tvungna att pausa verksamheten med att ta emot studiedeltagare i våra lokaler för undersökning. I stället inledde vi arbetet med en ny delstudie där vi ringde till 1 400 äldre personer på Kungsholmen för att undersöka hur de upplevde coronarestriktionerna.

Samtidigt som telefonintervjuerna är del av en viktig forskning, blev de också ett sätt för SNAC-K att hålla kontakten med studiens deltagare och att visa att de kan få göra sina röster hörda genom att berätta om livet under corona. De flesta har också varit glada att kunna ställa upp.

Studiens syfte är att undersöka hur restriktionerna har påverkat vardagen och vilka, i detalj, som verkligen drabbas hårdast av dem. Tanken är att resultatet från studien sedan kommer att kunna användas i framtiden för att se vilka åtgärder man kan sätta in under andra sjukdomsutbrott, utan att det blir liknande konsekvenser. Informationen om hur äldres välbefinnande påverkades under coronapandemin är därför viktig för framtiden.

Besök SNAC:s nationella sida

Befolkningsstudien SNAC