Sällskap på recept

Sällskap på recept – stadsdelen Farsta

I stadsdelen Farsta likt övriga stadsdelar finns öppna träffpunkter och mötesplatser för äldre, som stadsdelen ansvarar för. I början av 2021 kontaktades Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum med önskemålet att få stöd i arbetet med att öka kännedomen om mötesplatserna och nå fler äldre med ensamhetsproblematik. Arbetet fortsatte under 2022. Stödet från Stiftelsen Äldrecentrum har varit i form av regelbundna träffar där diskussionerna gällt informationsspridning, vem eller vilka organisationer som kan hjälpa till, men också strategier för att följa upp arbetet.