Demensomsorg efter Silviacertifiering

För en bättre demensvård – en utvärdering av Silviahemscertifieringen

Silviacertifieringen är en utbildning som tagits fram av Stiftelsen Silviahemmet och syftar till att öka kvaliteten på den vård som ges till personer med demenssjukdom.

I detta projekt har Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum studerat vilka erfarenheter man haft ute i verksamheterna efter att enheterna fått sin Silviacertifiering. Med hjälp av resultaten var målet också att ge förslag på hur utbildningen skulle kunna utvecklas.

Fyra enheter valdes ut under 2017. Innan certifieringen hade genomförts gjorde Äldrecentrum strukturerade observationer och intervjuer med verksamhetschefer, personal och anhöriga för att få en bild av hur man arbetar med Silviahemmets fyra hörnstenar. Under 2018 och 2019, efter certifieringen, följdes observationer och intervjuer upp för att kunna studera skillnader i arbetssätt.

Har du frågor om projektet?