Att mäta behov av vård

Vårdbehovsmätning

På uppdrag av äldreförvaltningen i Stockholms stad genomförde Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum en omvärldsbevakning avseende metoder och verktyg för att mäta vårdtyngd/vårdbehov inom äldreomsorgen. Utredningen utgjorde underlag i äldreförvaltningens arbete med att ta fram förslag på grundbemanning inom vård- och omsorgsboende. Utredningen undersökte följande frågor:

(1) Vilka metoder och verktyg finns för att mäta vårdtyngd eller vårdbehov inom vård- och omsorgsboenden?

(2) Hur har synen på, och användningen av, vårdtyngdsmätning/vårdbehovsmätning inom vård- och omsorgsboenden sett ut över tid?

(3) Hur kan bemanningsplanering i relation till de boendes behov se ut i praktiken på vård- och omsorgsboenden?

Resultaten visade att det finns ett antal metoder och instrument för att mäta vårdtyngd/vårdbehov, men i vilken utsträckning de används i kommuner i dag kunde inte beläggas inom ramen för detta uppdrag.

Vill du veta mer om projektet?