Sök publikationer

Material kring äldres hälsa, sjukdomar och levnadsvillkor

Här finns Stiftelsen Äldrecentrums rapporter, böcker, doktorsavhandlingar, vetenskapliga artiklar, remisser och filmat material. Allt material cirkulerar kring ämnen som rör äldres hälsa, sjukdomar och levnadsvillkor. Här finns även rapporter och publikationer från andra aktörer, i de fall där Stiftelsen Äldrecentrum medverkar.

Rapporter som inte finns i pdf-format kan som regel beställas kostnadsfritt via info@aldrecentrum.se. Man kan även höra av sig till berörd kontaktperson som anges vid respektive rapport.

OBS! Eftersom Stiftelsen Äldrecentrum nyligen har bytt webbsida pågår fortfarande arbetet med att fylla på med gamla rapporter. Kontakta info@aldrecentrum.se om du letar efter en specifik rapport som ännu inte är upplagd. 

91 träffar

Äldre och läkemedel

2000 / Johan Fastbom / Rapporter

Denna delrapport beskriver aktuell kunskap vid tillfället om äldres läkemedelskonsumtion och visar på riskfaktorer och hur de kan påverkas. Syftet var att ge ökad kunskap om användning av läkemedel och risker samt ge hälso- och sjukvården förslag till förbättringar. 

Hörselproblem i åldrandet

2000 / Wilhelmina Hoffman / Rapporter

Rapporten beskriver hur vanligt hörselproblem är bland äldre, typer av hörselnedsättningar och vad som kan åtgärdas inom vården. Syftet är att ge kunskap om vad som orsakar hörselnedsättningar hos äldre och vilka åtgärder som kan vidtas för att minimera detta handikapp.