Dokumentera eller ge vård och omsorg? Utvärdering av projektet Social dokumentation på Kungsholmen

Författare: Eva Norman, Rose-Marie Hedberg - Kategori: Rapporter - Årtal: 2010

Utvärdering vid införandet av ParaSol

Kungsholmens stadsdelsförvaltning hade, vid rapportens lansering, under flera år drivit ambitiösa projekt för att all personal inom äldreomsorgen ska kunna göra genomförandeplaner, och svara för den löpande dokumentationen.

Stiftelsen Äldrecentrum fick uppdraget att följa införandet av ett databaserat dokumentationsprogram, ParaSol, avsett för att underlätta omsorgspersonalens arbete. Fem enheter inom äldreomsorgen på Kungsholmen deltog i undersökningen där särskilt utbildade handledare hade i uppdrag att handleda omsorgspersonalen.

Utvärderingen visar vikten av att ha ett långsiktigt perspektiv vid införandet av nya rutiner. För omsorgspersonalen har det varit nödvändigt med kontinuerlig tillgång till nära handledning.

Sammanfattningsvis visar rapporten att trots en ambitiös satsning med omfattande utbildningsinsatser kvarstår svårigheter och frågor såsom varför man ska dokumentera, hur genomförandeplaner och löpande dokumentation ska användas.

Ladda ner PDF

Publicerad: 4 september, 2010

Undrar du något? Kontakta oss så hjälper vi dig.