Främja hälsan hos äldre med utländsk bakgrund – Arabiskspråkiga äldres upplevelser av syriska föreningens hälsoprojekt

Författare: Elin Hallgren, Roya Ebrahimi, Anita Karp, Sven Erik Wånell - Kategori: Rapporter - Årtal: 2011

Syriskt hälsoprojekt i Stockholm

Många av Syriska föreningens medlemmar talar bara arabiska, en del är analfabeter. Kunskapen om det svenska samhället är begränsad och kunskapen om hörnstenarna för en god hälsa är också många gånger begränsad.

Syriska föreningen fick via extra anslag från Stockholms stad möjlighet att bedriva ett hälsoprojekt, Stiftelsen Äldrecentrum fick möjlighet att följa detta med stöd av anslag från Stockholms stad och Stockholms läns landsting.

Syftet med studien har varit att belysa vilka förutsättningar en förening som verkar med inriktning på äldre från en viss språkgrupp har att nå fram till sina medlemmar med kunskap om vad som kan bidra till ett hälsosamt åldrande.

Ladda ner PDF

Publicerad: 25 februari, 2011

Undrar du något? Kontakta oss så hjälper vi dig.