Multipla hälsoproblem bland personer över 60 år (SOU 2010:48)

Författare: Laura Fratiglioni, Alessandra Marengoni, Bettina Meinow, Anita Karp - Kategori: Rapporter - Årtal: 2010

Systematisk litteraturöversikt

Ju äldre vi blir ju mer ökar risken för att få olika sjukdomar och besvär och många äldre personer har inte bara en utan flera sjukdomar. Merparten av genomförda studier fokuserar dock på en sjukdom i taget. Mer kunskap behövs om förekomsten av flera sjukdomar bland äldre personer, för att få ett bättre underlag för planering och beslut.

Sociala rådet har givit Laura Fratiglioni, professor i geriatrisk epidemiologi vid Karolinska institutet, i uppdrag att göra en systematisk litteraturöversikt av vetenskapliga studier om multisjuklighet bland äldre personer. Resultatet presenteras i denna rapport som är skriven tillsammans med Alessandra Marengoni vid Karolinska institutet, Bettina Meinow, utredare på Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, och Anita Karp, tidigare utredare på Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum.

Ladda ner PDF

Publicerad: 16 december, 2010