Sköra länkar i vårdkedjan – En studie om gränsytor i vården och omsorgen om de mest sjuka äldre

Författare: Inger Weurlander, Sven Erik Wånell - Kategori: Rapporter - Årtal: 2011

Intervjuer om trygg och sammanhållen vård

Äldre med stora och sammansatta behov ska ha en trygg och sammanhållen vård och omsorg, om det är alla överens. Ändå visar studie efter studie att det inte förhåller sig så. Revisionen i landstinget, Stockholms stad och Täby kommun har därför tagit initiativ till en ny granskning som koncentreras till gränssnitten mellan landstingets respektive kommunernas ansvarsområden.

Den övergripande revisionsfrågan för studien är hur vården och omsorgen av äldre med sammansatta vårdbehov fungerar i gränssnitten mellan vård- och omsorgsgivare.

Studien har bedrivits dels genom intervjuer med tjänstemän med god insikt i problematiken i Täby kommun och två av Stockholms stadsdelar, Skärholmen och Östermalm, dels genom att ta del av andra aktuella studier inom området. En jämförelse har också gjorts med tidigare studier gjorda under 1990-talet. Vidare beskrivs kort några exempel på försök att få en mer sammanhållen vård och omsorg.

Ladda ner PDF

Publicerad: 24 mars, 2011

Undrar du något? Kontakta oss så hjälper vi dig.