Lämplig bemanning – i boende särskilt avsett för personer med demenssjukdom

Författare: Sven Erik Wånell, Barbro Trygg - Kategori: Rapporter - Årtal: 2010

Utredning om bemanning

Äldreförvaltningen gav Stiftelsen Äldrecentrum i uppdrag att genomföra denna utredning om vilken bemanning som är lämplig i vård- och omsorgsboenden specifikt avsedda för personer med demenssjukdom.

Utredningsarbetet bedrevs med flera olika metoder, bland annat genom att ta del av befintlig forskning inom området, och att via enkät och konsensusgrupp ta del av den kunskap som finns hos verksamhetsansvariga.

I utredningen används begreppet lämplig bemanning. Med det menar vi den bemanning som krävs för att ge en vård och omsorg med god kvalitet enligt de lagar, förordningar, riktlinjer och politiska beslut som gäller och som samtidig kan bedömas som kostnadseffektiv.

Rapport nummer 2010:10.

Ladda ner PDF

Publicerad: 8 oktober, 2010

Undrar du något? Kontakta oss så hjälper vi dig.